Byggherrar i dialog med Malmö stad Visioner för Sege Park

0
718

Sege Park är Malmös modellstadsdel
där visionerna om social
hållbarhet, delningsekonomi
och ekosystemtjänster ska förverkligas.
Nu är elva byggherrar
är utvalda som var och en bidrar
till att förverkliga tankarna om
en grön stadsdel.

Vi har en bra mix av byggherrar som
kompletterar varandra och som erbjuder
olika boendeformer
som radhus, bostadsrätter
och hyreslägenheter och ett kollektivhus,
säger Pernilla Andersson,
projektledare för Sege Park.
Än så länge ligger inflyttningen
fem år in i framtiden, kanske mer.
Men redan nu har en byggherredialog
påbörjats där alla kan bidra
till varandra med erfarenheter, men
också med praktisk hjälp.
– Vi har arbetat med byggherredialog
de senaste femton åren. Byggherrarna konkurrerar
i viss mån med varandra – och ska
göra det för att få fram det allra bästa – men
bidrar också till områdets utveckling. Jag
kan konstatera att tillsammans når vi
mycket längre och får bättre lösningar än
annars, säger Pernilla Andersson.