Cement för ett växande Skövde

I SNART 100 ÅR har cementfabriken funnits i Skövde. Sedan starten
har arbetet i kalkstenstäkten och fabriken moderniserats och effektiviserats
betydligt, men industrin fyller fortfarande en lika viktig funktion
i ett växande Skövde med omnejd.
– Cementen från Skövde är en nyckel i samhällsbyggandet och
vi producerar idag med näst intill full kapacitet, berättar fabrikschef
Matilda Hoffstedt (bilden till vänster).
Fabriken tillverkar cement som i första hand går till betong för
bostadsbyggande. För infrastruktur som vägar och broar används så
kallad anläggningscement som produceras vid Cementas andra två
fabriker på Gotland och Öland.

Betongen en nyckel i stadsutvecklingen
Cementa levererar cement till en rad aktuella projekt i Skövde. I ombyggnationen
av Skaraborgs sjukhus har betongen en given roll. I
kvarteret Ekedal byggs ett antal prisvärda hyreslägenheter för ungdomar.
Området Trädgårdsstaden utökas med nya etapper, för att skapa
fler bostäder åt Skövdes växande befolkning. Dessutom levereras
mycket cement till lantbrukssektorn med sina gris- och hönsfarmar.

Ett positivt bidrag till staden
Med en stadsnära cementfabrik som går för högtryck är det
viktigt att kunna ge något tillbaka.
– Vi på Cementa månar om Skövde, och inte minst den unga
befolkningen. Därför är vi bland annat med och bidrar i utbyggnaden
av Skogsmulleriket på Billingen, som ska bli ett roligt
och lärorikt besöksmål för barnfamiljer i Skövde.
När Cementa efterhand utvidgar kalkstenstäkten så görs det
på ett ansvarsfullt sätt med största möjliga hänsyn till både
natur, djur och människor. Experter på alla områden har anlitats
för varje steg i planeringen. Öppenhet är ett ledord.
– Vi uppmuntrar alltid till dialog med våra närboende. Och
passa gärna på att besöka oss vid de tillfällen då vi öppnar upp
verksamheten för allmänheten, uppmanar Matilda Hoffstedt.