Central aktör i Arvikas samhällsbyggnad

0
465

Ulf RichardssonDrygt 5 000 av Arvikas invånare
bor i hyreslägenheter som ägs av
det kommunala bolaget Arvika
Fastighets AB. Dessutom äger
och förvaltar företaget kommunens
verksamhetslokaler, samt
står för skötseln av kommunens
parkmark och idrottsanläggningar.

Vi skapar förutsättningar för ett
skönare och bättre liv i ett växande
Arvika – det är vår vision.
Som stor fastighetsägare är vi i hög grad
med och påverkar utvecklingen, säger vd
Ulf Richardson och nämner några områden
som är på gång i staden: Nybyggnation,
renoveringar, ny digital teknik, nya miljösatsningar
och attraktiva utemiljöer.
När det gäller nybyggnation är det
senaste tillskottet kvarteret Veterinären
som ligger mitt i centrala Arvika – 39
lägenheter ett stenkast från affärsgatorna,
torget och järnvägsstationen. Här
blir det ljusa, moderna och ytsmarta lägenheter
i olika storlekar.
– Det stämmer bra med vår ambition
att bygga boende med bredd, säger Ulf
Richardson. Behovet av lägenhetsstorlek
och läge växlar ju under olika faser i livet.
Vi planerar att bygga fler nya bostäder
och dessutom renoverar och moderniserar
vi just nu 200 äldre lägenheter.
Ulf Richardson menar att det numera
ställs höga krav på energianpassning, säkerhet,
bekvämlighet och digitala tjänster.
– Tillgänglighetsanpassning och utvecklad
bredbandsteknik är lika självklara
begrepp som stambyten, fasadrenovering
och daglig fastighetsskötsel.
Dessutom ska våra hyresgäster alltid
kunna känna sig trygga och delaktiga.

Även nya krav och önskemål kommer
upp när det gäller trivsam boendemiljö.
Rökning är ett sådant exempel. Därför införs
rökfritt boende i kvarteret Veterinären.
Arvika Fastighets AB kan erbjuda
bostäder såväl i centrum med liv och rörelse,
som i lugna natursköna områden
en bit utanför stan – antingen i radhus
eller flerfamiljshus.
– Vår ambition är att vara det trygga,
gröna fastighetsbolaget i absolut toppklass
säger Ulf Richardson. Vi har kunnat
utveckla Arvika genom att satsa på
nybyggnation när andra inte haft förutsättningarna.
Vi är en central aktör i
Arvikas samhällsbyggnad. Det är en av
fördelarna med att vara en del av den
starka kommunala verksamheten och
kunna verka långsiktigt.