Centrala Huddinge – en växande stadsmiljö i förvandling

0
499

Centrala Huddinge, med Storängen,
Huddinge centrum och Kvarnbergsplan,
är ett av de starkast
växande områdena i kommunen.
Flera nya bostäder har redan
byggts, ännu fler planeras och på
sikt finns här en potential för
minst 5 000 nya bostäder, men
även handel och kontor.

Det råder febril aktivitet i Storängens
industriområde vid Huddinge
centrum. Byggkranar,
byggställningar och stora upplag med
byggmaterial. Ikano, Veidekke och HSB
bygger tillsammans 650 nya bostäder i en
första etapp av det som ska bli en ny
stadsdel. De första flyttar in under året.
En andra etapp är redan under diskussion.
Ett helt omvandlat Storängen rymmer
minst 3 000 lägenheter.
Storängen fick sin första stadsplan
1951 med plats för hyreshus och industribebyggelse
för att locka hit industrier som
skulle ge huddingeborna fler arbetstillfällen.
Kvartersnamn som Fabriken, Verkstaden,
Hantverket, Förrådet och Brandstegen
ger tydlig vink om verksamheten.

En gång i tiden var här jordbruksmark
som tillhörde Fullersta Gård.
”Förr var det här ju utanför sta´n”, säger
en förbipasserande när vi betraktar
aktiviteten i Storängens industriområde.
Skulle det byggts ett industriområde i dag
skulle det aldrig ha kunnat placerats så
nära själva centrum. Det handlar om expansion
och utveckling. Och en ökad
medvetenhet om miljön. I dag är hållbar
stadsutveckling ledstjärna.
En promenad längs Sjödalsvägen till
själva centrum och pendeltågsstationen
tar bara några minuter. Ett centrum med
tät vindlande småskalig struktur i rött tegel
med bostäder, gångstråk, torg och entréer,
handel och service. Sjödalsvägen
blir ett viktigt huvudstråk som ska binda
ihop Storängen med Huddinge C.
Det gamla industriområdet så nära blir
därför naturligtvis en attraktiv del av
centrum.

I programmet för Huddinge centrum
expanderar centrumkärnan, öppnas upp
och kopplas bättre samman med omgivning,
gröna länkar och rekreationsytor.
Det sociala rummet byggs ut vid till
exempel Sjödalsvägen där Einar Mattsson
slutför nu sina två hus med 139 lägenheter
i Klockarbacken vid gathörnet
Sjödalsvägen/Förrådsvägen. Veidekke, en
annan av byggherrarna som just nu bygger
192 lägenheter i Storängen, beskriver
platsen som att ”drömmen om en oas nära
centrum förverkligas”.
Ikano Bostad bygger 91 ”kvadratsmarta
lägenheter” lägenheter som blir bostadsrättsföreningen
Moroten med inflyttning
till sommaren, för att i nästa
etapp bygga ytterligare 90 lägenheter i
bostadsrättsföreningen Odla med inflyttning
hösten 2018. Tredje etappen heter
Skörda, har 94 lägenheter med inflyttning
vintern 2018.

Samtidigt som fler bostäder växer fram
satsas även på ytterligare förskolor och
skolor. Bland annat planeras för två nya
grundskolor och en utbyggnad av Tombergaskolan
där det idag finns cirka 500
elever i årskurserna förskoleklass till och
med årskurs 6.
En omvandling av ett gammalt industriområde
tar dock tid. Särskilt när marken
inte ägs av kommunen utan av flera
olika privata fastighetsägare. Omvandlingen
förutsätter att privata markägare
vill utveckla själva eller sälja till någon
som vill utveckla. Men markvärdet stiger i
takt med att fler bostäder byggs och kommunen
har kontinuerliga samtal med
markägarna, så alternativet är lockande.
”Vi jobbar oss fram kvarter för kvarter
och det blir en dialog i varje enskilt projekt”
som Gunilla Sundström, kommunens
områdesstrateg för Centrala Huddinge
uttrycker det.

Text: Anders Olow
Foto: Rosie Alm