Den dolda infrastrukturen

Lunds nya infrastruktur finns inte bara över jord. Under marken ligger 1 420 km ledningar – för dricksvatten, spillvatten och dagvatten – som dag och natt betjänar stadens invånare, företag och organisationer. Om de skulle läggas på rad skulle de räcka från
Lund till Kiruna.
– Det är trångt under gatorna, säger Linda Hellfalk, ansvarig
projektingenjör på VA SYD.

VA SYD arbetar kontinuerligt med att
förbättra VA-ledningsnätet, från akuta
störningar till framtida planering
och underhåll.
Från Clemenstorget fram till E22
har i princip hela VA-nätet lagts om,
eftersom de inte kan ligga under
spårvägen, då ledningarna måste vara
lätta att komma åt vid eventuella
driftstörningar.
– En del av ledningarna vi har bytt ut
har legat där sedan 1940-talet. Man
räknar med att ledningarna ska fungera
i hundra år. Eftersom staden har
vuxit och kommer att växa ännu mer,
har vi även passat på att på vissa
sträckor byta till större dimensioner på
ledningarna, berättar Linda Hellfalk.
Arbetet har inneburit en hel del detektivarbete
eftersom det funnits en
hel del okända ledningar i marken.
– Vi får använda all vår samlade
erfarenhet och leta i gamla ritningar
för att reda ut var ledningarna hör
hemma, säger Linda Hellfalk.
Kameror skickas ner i rören och vi
gräver längs med ledningen för att ta
reda på var den går om den inte har
hittats på någon karta.

Trots att projekteringstiden varit kort
och att VA SYD jobbat intensivt i delvis
nya arbetssätt, har det för det mesta
löpt på utan större missöden.
– Vi har ständigt varit i kontakt med
företag, organisationer och boende
när arbetet passerat dem och har så
långt det varit möjligt tagit hänsyn till
de olika önskemål och behov som uttryckts,
säger Linda Hellfalk.
Nu är det bara ett år kvar innan hela
arbetet ska vara färdigt och allt kommer
återigen att ligga osynligt under jord.
– När vi är färdiga har vi byggt en helt
ny infrastruktur längs spårvägen som
tryggar vattenleveransen för Lunds
invånare, avslutar Linda Hellfalk.