Den lokala bostadsutvecklaren ”VI VILL SKAPA VARIATION I ALLT VI GÖR”

0
584

Den lokala bostadsutvecklaren
Conlega håller just nu på
att uppföra projekten Kimstad
Kyrkby och Brf Svavelstickan
i Ljura. Conlega ska dessutom
delta i omvandlingen av
gamla Smedby idrottsplats.
Men först på tur står Klinga
Park, ett unikt boende med
golfbana runt knuten. Efter
det väntar sedan ett toppläge
mitt i stan på att bebyggas.

Klinga Park har ett helt unikt läge, alldeles
intill Norrköpings Golfklubb.
Det är nära naturen ändå nära till city,
knappt tio minuter med bil, säger vd
Rickard Myhrberg, som tillsammans
med Marcus Jonsson driver Conlega.
Ett bolag som med kontor i Norrköping
och Stockholm både nyproducerar och
förvaltar bostäder.
När Klinga Park står färdigt kommer
området att bestå av totalt 40 småhus, 12
villor och 10 kedjehus med två våningar,
samt 18 radhus med tre våningar. Allt
med säljstart under 2018 med planerad
byggstart under hösten.
– Tomterna är högt belägna i söderläge
med utsikt över golfbanan. Det här
tror vi kommer att tilltala människor
som älskar natur, friluftsliv, motion och
idrott. Här finns fina skidspår och bra
naturmark för både motion och rekreation.
Dessutom kommer vi att anlägga en
gång- och cykelväg som ansluter till buss,
säger Rickard Myhrberg.

Som i alla Conlegas bostadsprojekt handlar
det om gestaltningsmässigt hög kvalitet,
arkitektritade hus anpassade till
varje specifikt område. Ett bra exempel
är det just nu pågående projektet Kimstad
Kyrkby. I trivsam miljö och med kyrkan
som närmsta granne byggs här totalt 36
villor och 8 kedjehus, varav 18 villor redan
är inflyttade och klara samt ytterligare
8 under uppförande.
– Vi bygger inga standardiserade dussinhus.
Till Kimstad Kyrkby anlitade vi
Tengboms arkitekter. Vi vill i varje projekt
tillföra något speciellt som passar
till just den platsen. Conlega har under
sista åren vunnit ett antal markanvisningstävlingar
i Norrköpings kommun.
Det Rickard Myhrberg syftar på är
dels ett flerbostadshus med 27 bostadsrätter
på Ljurafältet med inflyttning nästa
höst. Dels den markanvisning Conlega
fått att bygga 36 parhus och radhus vid
gamla fotbollsplanen vid Smedby IP.
– Vi vill skapa variation i det vi gör.
Det ska passa in i den befintliga bebyggelsen
och samtidigt tillföra något unikt
och spännande till området, poängterar
Rickard Myhrberg.
I just Smedby beskriver han en bebyggelse
i trä och tegel, med sadeltak, och
mättade färger, från grågrönt till lavendel
och rosabrunt. Målsättningen är att
komma igång så snart detaljplanen är
antagen. Förhoppningsvis med säljstart
runt årsskiftet 2018-2019.

Så det kanske bästa till sist, åtminstone
toppläget mitt i stan, en liten outnyttjad
tomt som vetter mot Skvallertorget,
alldeles intill 1700-talshuset Sista Supen.
Här avser Conlega att tillsammans med
ägaren till grannfastigheten, P.O. Kyndel,
bygga 30-35 lägenheter i två hopbundna
huskroppar på mellan fyra och fem våningar.
Dessutom kommersiella lokaler
i bottenplan.
– Det är en fantastisk tomt, sista delen
på Västgötebacken, säger Richard Myhrberg.
Han betonar att det är en känslig miljö
där det gäller att ta hänsyn till omkringliggande
byggnader och platsens historia.
– Samtidigt vill vi även här med modern
design och arkitektur tillföra något
nytt och spännande, självklart för
de boende men också för alla dem som
dagligen passerar. Här vill vi göra något
riktigt bra för Norrköping.