Den smarta staden

0
359
Illustration: Kjell Thorsson

Miljövänliga bussystem – skräddarsydda för växande städer.

År 2030 kommer 60 procent av världens befolkning att bo i städer. Effektiva och hållbara transportsystem är nödvändiga för att de växande städerna ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga. Scania framhåller nödvändigheten av en helhetssyn i planeringen av transporter av passagerare, gods och avfall inom varje region. 

1. Regionalt bussnätverk

En viktig förutsättning för en välfungerande regional trafik är bytespunkter mellan transportslag, bland annat regionaltrafik och långfärdsbussar. Attraktiva busstransporter, med bekväma säten och trådlöst internet, ökar sannolikheten för att resenärer lämnar bilen hemma.

2. Drivmedel från sopor och förnybara bränslen
Biogas, etanol och biodiesel är de huvudsakliga biobränslena
i dag och kommer sannolikt att också förbli inom den överblick- bara framtiden. Det idealiska är att det rena bränslet tillverkas både från sopor och från lokalt odlade energigrödor. Med certifierade biobränslen finns potentialen att minska CO2-utsläppen med 35–90 procent jämfört med diesel.

3. Den uppkopplade bussen

Scania Fleet Management län- kar bussflottor till operatörernas

system. Trafikplanerarna får realtidsinformation om fordon och förare för att kunna öka pro- duktiviteten. Systemen ger ope- ratörerna möjlighet att förbättra underhåll och reparationer och vässa körsätt. Förarstöd kan minska bränsleförbrukningen med tio procent samt minska utsläpp, kostnader, slitage och antalet olyckor.

4. Gröna mackar

Tätorter behöver en bra infrastruktur för att tanka hållbara biobränslen som biogas, etanol och biodiesel. Mackarna bör helst kunna tjäna fler fordonsslag – från bilar och bussar till distributionslastbilar och sopbilar.

5. Bus Systems by Scania

Scanias bussystem hjälper städer att förbättra trafiken genom att erbjuda ett snabbt, attraktivt, kostnadseffektivt och säkert alternativ till bilen. Bussystemen har en kapacitet som motsvarar

eller överstiger spårsystemen. Viktiga inslag är busskörfält, bussprioritering, trafikinformation i realtid för passagerare, hög bekvämlighet och högprestandafordon. Bussystem är både snabbare och billigare att införa än spårsystem.

6. Depån

Depån är navet för kollektivtrafikoperatörerna med underhållsverkstad, lokaler och utrustning för förarutbildning, administration av bussflottan och biobränslemack. Scania erbjuder skräddarsydda lösningar för maximal driftstid och driftskostnad.

7. Återvinning

Hushållen sopsorterar bland annat papper, glas och plast och slänger i återvinningsstationerna. De sopor som inte är återvinningsbara bidrar till el och värme samtidigt som det organiska avfallet kan utnyttjas för biogasproduktion.