Det är en radikal förändring… om nu någon har missat det

0
487

Invigningen av SCA-huset i
december förra året var en
första milstolpe i omvandlingen
av Mölndals innerstad.
Med kvarteret Hajen och
premiäröppning av nya
stadsbiblioteket vid Ulla Jacobssons
Plats, högst upp på
Brogatan, har nu nästa stora
etappmål passerats.

Närmare hälften av Mölndal
innerstad är nu färdigbyggt.
Det gör att vi nu kan börja
skönja slutmålet. Nu väntar
vi med spänning på Mölndal Galleria,
som håller på att färdigställas. Jag är imponerad
av det jag hittills sett, säger
Johan Gerremo, mark- och exploateringschef
på Mölndals kommun med
projektledaransvar för innerstaden.
Byggarbetet som påbörjades hösten
2015 rullar på med oförminskad styrka.
En process som kröns med invigningen
av gallerian i september nästa år. Då
kommer de centrala bitarna i omvandlingen
att vara på plats.
– Kvarteret Hajen har blivit precis så
lyckat som vi planerat, en centralpunkt i
innerstaden med biblioteket och galleriaingång
på vardera sidan om torget, säger
Johan Gerremo. Kvarteret som byggs i
Mölndalsbostäders regi innehåller även
ett stort antal hyreslägenheter och kontor.

Det är en radikal förändring som pågår,
om nu någon skulle ha missat det.
Praktiskt taget hela Mölndals gamla
centrum vänds upp och ner. Att mitt i ett
kommuncentrum omvandla en så stor yta
är nog Mölndals stad ganska ensamma
om. Det handlar alltså inte bara om att ge
plats för en ny stor galleria. Det har gjorts
i många kommuner.
Nej, här i den gamla stadsmiljön
byggs flera helt nya kvarter, med både
bostäder, handel och kontor, samtidigt
som alla offentliga miljöer, gator, parker
och torg får ett rejält lyft. Under tiden
måste självklart alla viktiga basfunktioner
fungera något så när. Att det är och
har varit en hel del stök säger sig självt.
Men den som väntar på något gott …
– Det är en prövotid nu under byggnationen.
Ändå får vi förvånansvärt få klagomål,
säger Johan Gerremo. De som bor
och arbetar här, handlarna och deras kunder
är uppenbarligen väldigt tålmodiga.
Kanske även förväntansfulla och nyfikna.
– Jag tror att många med spänning ser
fram emot hur det ska bli. Jag ser hur
folk stannar till för att intresserat ta delav hur arbetet på de olika byggplatserna
fortskrider. Det är i alla fall vad jag upplever
när jag går runt och hör folks kommentarer.
Och jag är själv lika nyfiken,
säger Johan Gerremo och skrattar.

Det ingen tvekan, menar han, det kommer
att bli mycket trivsammare och trevligare
med ett stort inslag av både bostäder
och arbetsplatser. En gågata med handel,
ett livaktigt torg, ett mycket större utbud
av butiker och restauranger och nu dessutom
nya stadsbiblioteket som publikmagnet,
mitt emot Mölndal Galleria med
allt vad den kommer att erbjuda.
– Det blir en riktig stadskärna, en
spännande, vital och livaktig innerstadsmiljö
där vi utgår från de befintliga kvarteren.
Att se hur allt det här växer fram,
att tidsplanen håller och samtidigt konstatera
att vi som stad, tillsammans med
alla parter som är inblandade, skapar
något riktigt bra för Mölndal och dess
invånare, det känns väldigt tillfredsställande,
konstaterar Johan Gerremo.

Text: Per-Åke Hultberg