Det är lätt att bli förälskad i Västerås – en stad där allt är möjligt

0
364

Människor som inte varit i Västerås
på kanske 20 år blir säkert
förvånade. ”Oj vad är det som har
hänt?” Lotta Lindstam har under
sina tio år som stadsbyggnadsdirektör
i högsta grad medverkat i
stadens förändringsarbete. Hon
beskriver Västerås som en oerhört
dynamisk stad i ständig förnyelse
och utveckling.

Staden utan gränser” är inte bara
en bra slogan utan en träffande
beskrivning av en stad där allt är
möjligt, en stad som man därför
lätt kan bli förälskad i, säger Lotta
Lindstam och pekar på några välkända
styrkor.
Att Västerås till exempel har en synnerligen
stark högteknologisk exportindustri
och en fortsatt stark tillväxt,
både inom näringslivet
och befolkningsmässigt. Men
Västerås av idag är så mycket
mer, något som också
syns i stadsbilden där inte
minst Mälaren har fått en
helt ny framskjuten plats.
– Västerås var mitt i en stor
förändringsprocess när jag
kom hit. Mälarstaden hade
börjat förverkligas, den
första etappen av nya
bostäder hade nått
vattnet. Sedan dess
har det bara fortsatt, och det byggs fortfarande.
Staden har helt enkelt tagit ett jättekliv
ut mot Mälaren, där gamla industri-
och hamnområden successivt omvandlats
till fantastiska stadsmiljöer intill
kajkanten, säger Lotta Lindstam.

De här områdena, som tidigare knappast
kännetecknats av folkliv, erbjuder
idag fantastiska möjligheter
till rekreation och fritidsaktiviteter,
sommar som vinter.
Bad och skridskoåkning bara
några stenkast från centrum.
– Hela staden håller på att
läkas ihop med flera stora
långsiktiga stadsbyggnadsprojekt
med ovanligt hög
kvalitet. Ett som onekligen
sticker ut är den stadsdel som
nu håller på att förverkligas
på och runt stationsområdet.
Det
blir som en ny
stad i staden som knyter
samman city och Mälaren,
förklarar Lotta Lindstam.
Här kommer ett nytt resecentrum,
som i sig med
sin djärva arkitektur blir ett nytt landmärke
för Västerås, att tillsammans med ett nytt
hotell, nya bostäder, torgmiljöer och parker
skapa en pulserande stadsmiljö med
liv och rörelse dygnet runt. Bara några
hundra meter bort ligger ett gammalt ångkraftverk,
där succékonceptet Kokpunkten
definitivt stärkt Västerås som destinationsmål.
(Se text på sid 10–11)
Om några år kommer även
Kopparlunden
att dra till sig
besökare, siar Lotta Lindstam.
Det gamla centralt belägna industriområdet,
tidigare stängt
för allmänheten, har redan fått
en hel del nytt liv. Men det är
bara början. Områdets kulturhistoriskt
värdefulla industrimiljöer
ska kompletteras med
nya moderna kvarter. Ambitionen
är att skapa en stadsmiljö
med levande gatustråk
där verksamheter av olika
slag, kontor, utbildningar, bostäder,
kultur och service bidrar till en
spännande helhet.

Under sina år i Västerås har Lotta Lindstam
fått medverka till en, som hon säger,
otroligt spännande stadsutveckling, där
det ena projektet efter det andra har växt
fram. Väldigt många bostäder har byggts
och det bara fortsätter. Hon har också fått
se hur stadskärnan, Årets stadskärna
2013, har förstärkts och idag kan locka
långväga besökare med ett ovanligt bra
utbud av högkvalitativa restauranger.
Numera är de inte bara den starka handelsstaden
som pockar på uppmärksamhet.
Idag turistar man i Västerås.
– Det känns som en stor förmån att under
en period ha fått vara med på den här
resan. Att på nära håll fått se en stad i förvandling,
hur nytt folkliv skapas i det
som vi inom Västerås stad tillsammans
med marknadens aktörer planerar och
bygger. Områden som tidigare låg som
döda händer runt staden har fått nytt liv.
Det känns fantastiskt inspirerande, säger
Lotta Lindstam, som inom ett par månader
avslutar ett spännande och mycket
innehållsrikt yrkesliv.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Oskar Kullander och Västerås stad