Det är viktigt att vara stora

0
368

Klövern är ett av Sveriges största
börsnoterade fastighetsbolag. I
Linköping, som är en av bolagets
högt prioriterade orter i landet, har
man under många år målmedvetet
byggt upp en stark fastighetsportfölj
med fokus på kommersiella lokaler.
Nu bedriver bolaget även bostadsutvecklingsprojekt.

Just här i Linköping är Klövern den i särklass
största fastighetsägaren av kommersiella
lokaler. I stadskärnan finns ett flertal kontorsfastigheter,
till exempel Cirkushuset, även butikslokaler
och skolor. Science Park Mjärdevi är
ett annat välkänt exempel i bolagets stora fastighetsbestånd.
– För oss är det viktigt att vara stora, säger
Mikael Forkner, regionchef Klövern Öst. Han
förklarar också varför. Det gör att man som bolag
har möjlighet att kunna erbjuda flexibla
hyresgästanpassningar, både i fråga om storlek
och om skapande av skräddarsydda lokaler.
– När en hyresgäst, stor eller liten, behöver
utöka med större eller mindre lokaler ska de
veta att vi alltid kan möta deras önskemål, säger
Mikael Forkner, som poängterar Klöverns
ambition att vara sina hyresgästers partner genom
hela tillväxtresan.

– Vår specialitet är att köpa fastigheter med
vakanser en fastighet, bygga om, renovera och
helt anpassa lokalerna efter kundens behov
och önskemål. Och därefter äga och förvalta
långsiktigt med stort fokus på hållbarhet.
Just hållbarhet går för övrigt som en röd
tråd genom Klöverns hela verksamhet. Det
manifesteras bland annat genom miljöklassning
av byggnader köp av grön el för hela beståndet
och en stor satsning på energieffektivisering.
Även tecknande av gröna hyresavtal är
en del i Klöverns hållbarhetsarbete.
– Men vi har inte bara fokus på våra egna
fastigheter. Vi vill också med stort engagemang
bidra till stadsutveckling i de städer och stadsdelar
där vi verkar, betonar Mikael Forkner.
Helt enkelt bidra med olika typer av insatser
som ger ett mervärde till alla dem som arbetar i
de olika områdena och som samtidigt stärker
deras stadsmässighet. Här kan Klöverns fastighet
i närheten av nuvarande resecentrum visa
sig bli ett alldeles utmärkt exempel. Det handlar
om en möjlig omvandling av ett nu ganska slitet
företagsområde, som på sikt skulle kunna bli ett
helt nytt centralt stadskvarter i innerstaden.

– Vi har tagit fram en vision – Norra Vasastaden
– som inkluderar 500 bostäder, kontor och
service. Nu väntar vi bara på beslut om Ostlänken,
om det blir tunnel eller en bro, eftersom det
är helt avgörande för planeringen av området.
De tänkta bostäderna kommer att tas fram
inom Klövern Living, en förhållandevis ny gren
inom koncernen som jobbar med bostadsutveckling.
Detaljplanearbete för bostäder pågår
bland annat i Nyköping och Kista. I Norrköping
bygger Klövern tillsammans med Hyresbostäder
ett kvarter ”Kopparhusen” som utöver kontor
och restauranger består av drygt 140 st lägenheter,
i huvudsak studentlägenheter.
– I dag har vi bara en lägenhet i Linköping
och det skulle vara jättekul att få vara med om
att tillskapa nya lägenheter i Linköping, säger
Mikael Forkner och skrattar. Han tvekar inte ett
ögonblick om att Norra Vasastaden kommer att
förverkligas. Det är bara en tidsfråga, säger han.
– Läget är utan tvekan ett av de bästa för den
fortsatta stadsutvecklingen. Att förädla det här
området med stadsliv knyter ihop staden alldeles
perfekt.

Klövern har även ett företagsområde i Kallerstad
som kan bli ett spännande förädlingsexempel.
Alldeles intill Saab Arena och i nära
anslutning till den nya centralstationen för
Ostlänken.
– Vi har idéer om att utveckla det här kvarteret
med kontor, idrottshallar, butiker och restauranger,
eventuellt även ett sporthotell. Det
vill säga helt i linje med kommunens ambitioner
för Kallerstad, säger Mikael Forkner.
Hans förhoppning är att kunna gå i gång
inom bara några år. Kallerstad är, som han påpekar,
en framtida självklar del av centrala
Linköping.
– Det är därför viktigt att något börjar hända
och någon måste ju börja. Vi är beredda.