Det bubblar i Bioraffinaderiet i Norrköping

0
51

De bränslen och produkter som Lantmännen
Agroetanol tillverkar i sin
unika anläggning på Händelö skyndar
på klimatomställningen till ett
mer fossilfritt samhälle med minskade
koldioxidutsläpp. Det handlar om
hållbara, lokalproducerade och kostnadseffektiva
alternativ som sammantaget
bidrar till minskade utsläpp
av växthusgaser. De finns tillgängliga
här och nu och mer är på gång.

– Vi producerar ett av världens mest klimatsmarta
bränslen här i Norrköping. Det tror jag
faktiskt många norrköpingsbor är helt omedvetna
om, säger vd Lars-Gunnar Edh.
Han betonar det faktum att med Agroetanols
drivmedelsetanol minskar utsläppen av
växthusgaser med 95 procent, jämfört med
fossilbaserade drivmedel, bensin och diesel.
– Det är ingen tvekan om att vi tillverkar
etanolprodukter med världsledande klimatprestanda,
något som marknaden nu
verkligen skriker efter. Det mesta
går på export till Europa. I Europa
och Sverige ser vi en starkt växande
marknad, konstaterar affärschefen
Martin Engström.
Men det som tillverkas ute på
Händelö handlar idag om betydligt
mer än etanol, vilket enbart
står för cirka en tredjedel av produktionen.
Anläggningen har i samarbete med
grannen E.ON och det lokala jordbruket på
senare år utvecklats till ett världsunikt bioraffinaderi.
Det vill säga en fabrik som förädlar
biologisk råvara och bioenergi till flera förnybara
produkter.

Förutom att tillverka världens mest klimateffektiva
drivmedelsetanol tillverkar Lantmännen
Agroetanol även proteinfoder och kolsyra.
Proteinfodret ersätter sojaprotein och kolsyran
används bland annat till läskedrycker. Men
mer är på gång. Förnyelsebara produkter är
hett och här finns stor utvecklingspotential.
– I Östergötland har vi en unik position att
nyttja vårt effektiva jord- och skogsbruk och
förädla dessa råvaror vidare. Inte bara för att
hjälpa oss själva, utan hela Sverige och Europa
i omställningen till ett fossilfritt samhälle,
säger Lars-Gunnar Edh.

Martin Engström förtydligar att processen,
med grön energi från E.ON, innebär att
tre kilo spannmål ger ett kilo etanol,
ett kilo proteinfoder samt ett kilo
kolsyra.
– Om vi ser till förmågan att minska
utsläppen av koldioxid genom
våra produkter har vi verkligen utvecklat vår
anläggning i Norrköping till ett världsledande
bioraffinaderi – och utvecklingen har ändå bara
börjat, säger Martin Engström och poängterar
att den samverkan som finns inom Händelö
Ekoindustriella park garanterar hållbara produkter
i absolut världsklass.
– Genom att satsa på klimateffektiva produkter
har vi lyckats positionera verksamheten
helt rätt, både produktmässigt och i tiden. Det
gör att vi har all anledning att se framtiden an
med stor tillförsikt för vår verksamhet här i
Norrköping, avslutar Lars-Gunnar Edh.