Det går en röd tråd från förskolan till gymnasiet

0
685

EleverLärande, trivsel och trygghet – tre grundförutsättningar för att uppnå goda resultat. Skolorna i Falun har en gemensam och genomarbetad strategi för att eleverna ska få en bra start och följas under hela skolgången. Det börjar redan i förskolan.

På Slätta förskola är det skridskoåkning på schemat denna varma februaridag. Inne i fikarummet har fyra förskolechefer samlats för att berätta om hur de arbetar för att uppnå uppställda mål.
– Vi har genomtänkta strukturer och ett systematiskt löpande kvalitetsarbete, som utgår ifrån barnen, säger Anneli Zandén.
– Exempel på hur detta omsätts i praktiken är att när vi startar upp på hösten erbjuder vi olika aktiviteter och tar reda på vad barnen individuellt är intresserade av, säger Ann-Christine Andersson. Detta ligger sedan till grund för vår planering av kommande verksamheter på förskolan.
Vi dokumenterar, följer upp, analyserar och gör utvärderingar i barngrupperna för att se att vi når våra kvalitetsmål. – Förr hade man en fastlagd planering, oavsett hur barngruppen såg ut, menar Torbjörn Leck.
Nu lyssnar vi på och utgår ifrån barnens intressen, och utvecklar aktiviteterna utifrån det. – Det är viktigt att barnen får inflytande, det ger både trygghet och utvecklar lärandet, säger Bertil Säwing.


Annelie Bertil...Trivsel och trygghet viktigt för lärandet och goda resultat
Precis som i förskolorna arbetar grundskolorna med att följa elevernas kunskapsutveckling individuellt. Trivsel och trygghet är viktigt för lärandet och har visat sig ge mycket goda resultat.
På Östra skolan följer man varje elev, socialt och inte minst kunskapsmässigt, under hela skoltiden.
Avgörande är ett strukturerat samarbete mellan personalgrupperna som gör att man har järnkoll på varje elev – i positiv bemärkelse – både socialt och kunskapsmässigt under hela skoltiden.
– Utmärkande är också att vi har en god och trivsam lärmiljö, som lett till väldigt goda resultat på skolan, säger Ingrid Stenvall, rektor Östra skolan. Till Tegelbruksskolan kommer elever från flera olika bostadsområden i Falun. Alla i skolan arbetar utifrån övertygelsen att det går att kombinera goda kunskapsresultat med solidaritet, bra bemötande och allas lika värde.
– Vi har många flerspråkiga elever, säger rektor Christopher Granberg. Att hjälpa våra elever till goda kunskaper är viktigt, men även att stärka självtilliten. Hos oss får eleverna ovärderlig kunskap och erfarenhet av att se mångfald som en möjlighet.
På Britsarvsskolan har man ett intensivt samarbete mellan personalgrupperna. Något som givit mycket positiva resultat som syns, inte minst i enkäter där 98 procent av eleverna säger att de trivs bra. – Lärare, fritidsledare, kurator, specialpedagog och assistenter, alla är vi ett team som drar åt samma håll, säger rektorn Kerstin Hindriks. Vi arbetar målmedvetet med att höja elevernas motivation och på så sätt höja deras resultat.

Ludvig  o Zena

Studier och elitidrott förenas på gymnasiet
I Falun finns ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet. Totalt har Falu gymnasium 1500 elever. Många tränar idrott på elitnivå kombinerat med studier. Ludvig Hillenfjärd tränar friidrott på elitnivå och går samtidigt i årskurs 1 på Barn- och fritidsprogrammet på Kristinegymnasiet. Zana Balaki tränar fotboll och har också valt ett yrkesprogram. Han går plåtslagarutbildningen andra året på Lugnetgymnasiet. Båda tränar på Lugnets idrottsarena. – Jag valde plåtslagarutbildning för att det är något som intresserar mig, säger Zana Balaki. Det är ett roligt ämne och jag tror att det kan bli ganska lätt att få bra jobb efter gymnasiet.

Du spelar fotboll, hur ofta får du möjlighet att träna? – Jag tränar flera gånger i veckan, och det går bra att lägga upp utbildningen så att jag får den tid jag behöver för träningen. Ludvig Hillenfjärd tänker så småningom utbilda sig till personlig tränare, som man kan välja i årskurs två.
En utbildning som exempelvis kan leda till yrken som sjukgymnast och gymnastiklärare. Ludvig kombinerar studier med friidrottsträning på elitnivå. – Jag tränar häcklöpning, kort- och långsprint och kom nyligen trea i Junior- SM. Går det bra att förena skola och träning?
– Ja det går bra, vi får tid för träning i skolan. Jag tränar fem gånger i veckan, både före och efter skolan.