Det handlar om ett synsätt

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv och erfarenheter. Verklighet och
vetenskap korsbefruktar varandra i spännande samtal och nyskapande forskning.
Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer,
utveckling och utmaningar. Alvaro och Elinor är två av dem.

ALVARO ZAGAL, Botkyrka kommun
Efter att ha kommit till Sverige från Chile som treåring, haft en lite
stökig uppväxt och med ofullständiga gymnasiebetyg kunde Alvaro
lätt ha hamnat där en del av de ungdomar han idag försöker hjälpa
har hamnat. Alltså i utanförskap, småkriminalitet och en ond cirkel.
Men Alvaro satte upp tydliga mål för sig själv: Läsa in gymnasiebetygen.
Komma in på högskola. Ta examen. Skaffa ett jobb. Nu är
målen uppnådda.

Jobbar förebyggande
Alvaros arbete går ut på att jobba förebyggande ute i skolor, att
träffa ungdomar och få dem att reflektera över sitt beteende och
stödja skolorna i deras ansvar för ungdomarna.
– Det finns ett utbrett myndighetsförakt i de områden där vi verkar,
säger Alvaro. Så min första utmaning är ju att få de här ungdomarnas
förtroende.

Studierna gav bättre förståelse
Alvaro läste på Södertörns högskola mellan 2010 och 2013. På
frågan om han fått med sig kunskaper som han haft nytta av i sitt
arbete utbrister han genast:
– Ja, verkligen! Den breda kunskapsinlärningen på Södertörns högskola
har verkligen hjälpt mig i bemötandet av samhället och gett
mig en bättre förförståelse för allt. Idag säger jag till alla ungdomar
jag möter att de ska gå akademisk väg, det öppnar så många dörrar!
När vi går ut för att fotografera blommar körsbärsträden med miljonprogrammens
höghus och betong som fond. Alvaro står bokstavligen
mellan dessa båda kontraster, som en försäkran om att det
goda finns och blommar för fullt, i de områden där det bäst behövs.
För, som han säger:
– De sociala konstruktionerna är så intressanta och viktiga. För lika
väl som vi i dessa kan skapa hat, så kan vi skapa kärlek.

• ELINOR ANDRÉN, Södertörns högskola
Kiselalger. Små, mikroskopiska organismer som bär på
nycklar till kunskap om hur havet kan räddas. Så kan man
möjligen på en rad sammanfatta Elinor Andréns forskningsområde
och det hon ägnat sig åt i närmare tjugo år.
– Sedimenten i havsbotten blir som en historiebok, där jag
genom att undersöka kiselalgerna kan se hur miljön i Östersjön
påverkats, berättar Elinor Andrén.
– Jag tror att min pappa, som var sjöman och pratade om och
vistades mycket på haven, bidrog till intresset. Dessutom var
vi väldigt mycket ute i skärgården när jag var barn.

Hopp om framtiden
Utfiskning, plaster i havet, döda bottnar som breder ut sig,
algblomning – det måste vara lätt att misströsta ibland, även
för en eldsjäl som Elinor?
– Ja, men jag är positiv! Det måste man vara, och vi har ju
blivit bättre på att förstå hur vi kan ta tillvara resurser, återanvända,
hitta nya lösningar, och så vidare. Varje forskare
måste känna att det den gör är viktigt, tror jag.
– För mig är miljön absolut en av vår tids stora frågor, säger
Elinor. Jobbar vi inte med dem har vi ingen framtid. Och min
uppgift ser jag som att ta fram fakta kring var man ska satsa
resurser, till exempel om hur vi ska rena Östersjöns miljö.

Användning för fantasin
– Det bästa med att forska är att man får använda sin fantasi!
Det är ett väldigt kreativt yrke. Du måste komma på hur
saker och ting fungerar genom att pröva och ompröva olika
hypoteser. Något som också är väldigt roligt är allt internationellt
utbyte, där du jobbar i team med andra forskare
över hela världen. Tillsammans kommer vi lite, lite längre
i att lösa problem.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Flemingsberg som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser.
Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap.
Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.