Det lilla sjukhuset med de stora möjligheterna

0
479

Sjukhuset i ArvikaSjukhuset i Arvika ligger strax utanför centrum och är ett av tre akutsjukhus i Värmland.
Jämfört med storstädernas sjukhus är den lugna gemytliga atmosfären slående. Här pågår
omfattande aktiviteter – från akutmottagning och operation, till medicinsk behandling med
de fl esta specialiteter som ett stort sjukhus har.

Utvecklingsmöjligheterna på
det lilla sjukhuset är större än
på ett stort sjukhus. Vi har 87
vårdplatser, säger Monika Berneflo som
är sjukhusintendent.
Även om sjukhuset är litet så finns de
flesta specialiteter samlade. Medicin är
den största verksamheten, men vi har även
omfattande operationsverksamhet inom
ortopedi och kirurgi, där vi är kända för
olika specialistkompetenser, som bröstkirurgi
och ortopediska plastikoperationer.
– Dessutom finns röntgen, rehabilitering,
laboratorium med blodcentral,
anestesi och intensivvård. Gynekologisk
mottagning, öron- näsa- och halsmottagning,
hörcentral, onkologmottagning
och ögonmottagning med tillhörande
subspecialiteter. Bredden och närheten
är vår styrka, säger Monika Berneflo.
Utvecklingsmöjligheterna på det lilla
sjukhuset är större än på ett stort sjukhus.
– Beslutsvägarna är korta och utsikterna
att kunna påverka är stora, man är
inte bara en i mängden, säger Ann-
Kristin Olsson som är avdelningschef
för en av medicinavdelningarna.
Våra sjuksköterskor har lång erfarenhet
och stöttar de nya som kommer hit,
vilket känns tryggt. För nya sjuksköterskor
erbjuder vi trainee-tjänstgöring,
vilket innebär att de får erfarenhet från
både medicin- och opererandeverksamheten.
Under tiden ges möjlighet till
hospitering och handledning i grupp.
– AT-läkare får möjligheter till handfast
praktik på olika avdelningar och får
därmed snabbt en bred kompetens och
arbetar tillsammans med överläkaren,
säger Monika Berneflo. Sjukhuset har
också ST-läkare inom medicin, kirurgi
och röntgen och samverkar med sjukhuset
i Karlstad under deras utbildning.
Petra Svedberg är sjuksköterska och
chef för akutmottagningen. Hon tycker
att det finns stora fördelar med att jobba
på ett mindre sjukhus.
– Vi lär känna varandra och blir mer
sammansvetsade. Vi har ett väl inarbetat
arbetssätt som klarar att möta kraven på
dagens akutsjukvård och en kultur som
främjar utveckling och förändring. Akutmottagningen
var den tredje bästa i
Sverige år 2014, vad gäller väntetider
på akuten.
Tid för patienten
I början av 2015 startades pilotprojektet
”Vårdnära service” på kirurgavdelning
70 samt medicinavdelning 76. På båda
avdelningarna har servicepersonal i dialog
med vårdpersonal sett över arbetsuppgifter
som inte kräver vårdkompetens,
arbetsuppgifter som nu utförs av
servicepersonal istället. Syftet är att
skapa mer tid för patienterna. Genom
att förbättra arbetsmiljön och minska
stressen ska vårdpersonalen kunna fokusera
mer på patienterna och arbeta
med vård i större utsträckning.
För verksamheten som helhet ligger
fokus på kvalitet och förbättrade flöden,
och patientens bästa väg genom vården.
– Patienten ska känna sig trygg, från
inskrivning genom hela vårdkedjan till
utskrivning, och eventuellt överlämnande
till annan vårdinstans, säger Monika
Berneflo. Vi släpper ingen förrän vi vet
hur fortsättningen blir för patienten.