”DET SKA BLI ENKLARE ATT VÄLJA CYKELN”

NÄR BILVÄGARNA blir överbelastade
vid rusningstid
är det alltfler som vill cykla
till jobbet. Därför satsar nu
Upplands-Bro på att bygga
stationsnära cykelparkeringar
och på att rusta upp
cykel- och gångbanor.
– Det ska vara enkelt att välja
cykeln, även när man vill ta
snabbspåret in till Stockholm
City säger Therese Eriksson,
enhetschef gata/park/trafik.

Framför allt är det pendling mellan
grannkommunerna som ofta går
snabbare med cykel än att sitta i
bilköer. Det finns inte alltid bra tvärförbindelse
mellan kommunerna med kollektivtrafiken
och när man reser till
Uppsala – bara en halvmil från kommungränsen
– bryts dessutom en länsgräns
vilket kan kräva två olika periodkort.
– Med de nya elcyklarna har det blivit
väldigt populärt att cykelpendla. Vi rustar
upp cykelbanorna så att de blir tryggare
med fri sikt och har bra belysning,
säger Therese Eriksson.
Det nya Kungsängenstråket ska ge en
tre mil cykel-highway från Bålsta till
Stockholms city. Här separeras cykelbanan
från gångtrafiken, det asfalteras om
och där det är möjligt rätas vägarna för
snabbcykling.
– Upprustningen ingår i den regionala
cykelplanen som syftar till att få ett sammanhållet
cykelnätverk i hela länet, säger
Therese Eriksson.
I cykelplanen för kommunen finns
också tankar på att anlägga nya cykelvägar
till Upplands Väsby och Sigtuna –
dit det inte finns några cykelvägar i dag.
– I de nya bostadsområden som byggs
i kommunen planeras cykelvägar från
början så att det ska gå att klara sig helt
utan bil, säger Therese Eriksson.