Det ska vara lätt att göra rätt på ny återvinningscentral i Luleå

0
155

LumireNär Luleås befolkning växer, så växer
också avfallshanteringen och därmed
behovet av nya, större och modernare
Lumireåtervinningscentraler (ÅVC). Därför bygger
Luleå Miljöresurs AB, en helt ny anläggning på
Porsödalens industriområde. Den nya återvinningscentralen
kommer att ersätta den på
Kronan som läggs ner då kommunen planerar
för en helt ny stadsdel där med cirka 2 000 lägenheter.
– Vi flyttar för att Luleå ska kunna växa, samtidigt
som vi måste finnas och utvecklas för att möta
de nya behoven, säger Per Ekervhen, logistikoch
produktionschef vid Luleå Miljöresurs AB.

Återvinningscentralen på Kronan är den största
anläggningen av de fyra som bolaget driver, de
andra ligger i Sunderbyn, Antnäs och Råneå.
Sammantaget har de fyra återvinningscentralerna
cirka 200 000 besök per år.
På återvinningscentralen kan du slänga avfall
som du inte får slänga i dina kärl hemma – grovoch
trädgårdsavfall och farliga avfall. Alla ÅVC
är bemannade med utbildad personal som gärna
hjälper dig och svarar på dina frågor.
– När vi nu bygger den nya ÅVC:n på
Porsödalens industriområde utgår vi från kundens
behov, säger Per Ekervhen. Det ska vara
lätt att ta sig hit, det ska vara lätt att hitta var
man ska kasta sitt avfall och det ska vara öppet
på tider som passar våra kunder bäst. Därför har
vår personal varit med hela vägen i planeringen
av den nya ÅVC. Det är de som har den vardagliga
erfarenheten av hur våra kunder vill ha det
för att det ska flyta på bäst.

Därför har man också prioriterat åtkomligheten
på återvinningscentralen, eller logistiksituationen
som Per Ekervhen utrycker det.
– Kunden ska inte behöva känna sig stressad,
han eller hon ska ha tid att göra rätt och det ska
uppfattas logiskt. Vi kommer till exempel att ha
ett tydligt markerat kundcenter så att det blir lätt
att hitta personal att fråga.
– Samtidigt måste vi bygga den nya ÅVC:n på
ett sådant sätt att den kan växa. Vårt mål är att
öka återvinning och återbruk. Det är mycket som
slängs i dag som skulle kunna återanvändas.
På det viset blir inte den nya återvinningscentralen
enbart en plats att slänga skräp på, den
blir i sig en del av ett grönare kretslopp.