Detaljer för Sävars utbyggnad väntar på Norrbotniabanan

0
597

Planerna för en framtida utveckling av
Sävar hör ihop med besluten om exakt
var rälsen läggs på Norr botniabanan.
På kommunen arbetar man med en fördjupad
översiktsplan för Sävar. Sävar väntas
växa kraftigt och planeringen för fler
bostäder är därför en viktig fråga. Den
kommande dragningen av Norrbotniabanan
och en eventuell station i Sävar
kommer att påverka planeringen i allra
högsta grad. Vad man vet är att det blir en
”korridor” norrut, genom Sävar och vidare,
men exakt hur Norrbotniabanan läggs
är Trafikverkets beslut och kommunen avvaktar
det beslutet.
Under tiden har man haft en omfattande
dialog med invånarna i Sävar om framtiden.
– Vi har gått utanför de vanliga mallarna
med att kalla till informationsmöte
och i stället försökt hitta andra forum, exempelvis
har vi deltagit på Sävar marknad
och haft ett projekt med grundskoleeleverna
i Sävar skola, berättar Isak
Brändström, infrastrukturstrateg, Umeå
kommun. Poängen är att så många som
möjligt ska komma till tals.