Dialog är demokrati på riktigt

0
539

Till slut blev trafiksituationen
ohållbar vid Möllevången – över
tusen protesterade med sin
namnunderskrift. Då skapades
ett unikt samarbete mellan
tjänstepersoner, politiker och
boende som löste problemen
rekordsnabbt.
– Ett bra exempel på hur dialog
i själva verket är demokrati i
praktiken, säger Amanda
Neleryd, projektledare på gatukontorets
dialogenhet.

Dekorativ demokrati brukar det
kallas när myndigheter erbjuder
medborgarna att delta i rådgivande
samtal som egentligen redan är avgjorda
från början.
Malmö stad har valt en annan väg och
det är att låta invånarna själva komma med
förslag på lösningar på problem genom
Malmöinitiativet.
Lyckas man samla en
opinion på hundra personer, måste ärendet
tas upp i nämnden.
– Många gånger har medborgarna tappat
tron på sina politiker och på myndigheter
för att de för ofta upplevt att de fått sitt förtroende
missbrukat. I dialogen kan förtroendet
byggas upp. Det är också en möjlighet
för politiker och invånare att lära känna
varandra och kanske på sikt en väg in för att
bli politiskt aktiv, säger Amanda Neleryd.
Ett lyckat exempel var när det tog tre
veckor att förändra den fortkörning som
hade gäckat Möllevångsinvånarna i åratal.
Det började med ett insänt förslag på
Malmöinitiativet som fick 800 namnunderskrifter.
Förslaget togs upp i nämnden
och landade sedan på gatukontoret.
– Vi såg möjligheten att utveckla processerna
i vårt arbetssätt när det gäller dialogen
mellan invånarna, politikerna och tjänstepersonerna,
säger Amanda Neleryd.

På ett dialogmöte fick invånarna mer i
detalj förklara problemet och gatukontoret
genomförde en mätning som bekräftade
den upplevda bullernivån och de överskridna
fartgränserna.
Teknikerna kom med förslag på fartshinder
som togs direkt i nämnden. Efter bara
tre veckor var de tillfälliga farthindren redan
på plats.
– Handlläggningen var rekordsnabb, säger
Amanda Neleryd.
I den speciella mejlbox som öppnades
där invånarna kunde ge direktrespons om
hur experimentet fortlöpte kom nästan
bara positiv respons.
– Jag blev alldeles överväldigad. Mest berörd
blev jag när en förälder berättade att det
nu var lättare att röra sig tillsammans med
barnen när hastigheterna lugnats ner, säger
Amanda Neleryd.

Till en början kan det se ut som att det i
Möllevången bara handlade om att lösa en
besvärlig trafiksituation. Men i förlängningen
handlar det om att vinna tillbaka tron på
demokratin, menar Amanda Neleryd.
– När vi arbetar så här tillsammans för att
göra Malmö till en bättre stad, så är det i
själva verket demokrati vi utövar. Demokrati
är inte något som man bara ägnar sig åt på
stadshuset, utan är något som varje enskild
medborgare både har en rättighet och en
skyldighet att delta i för att det ska vara på
riktigt, säger hon.

Text: Cecilie Östby
Foto: Andreas Gruvhammar