Diös satsar på ett inspirerande Luleå

0
89

Diös, som är ett av Sveriges största
fastighetsbolag, satsar på stadsutveckling
i Luleå.
– Att vi driver stadsutveckling i Luleå betyder
att vi tar en aktiv och drivande roll för att skapa
en inspirerande och trygg stad där människor
vill bo, jobba, shoppa, ta del av ett mixat utbud
och umgås. Det handlar om ett långsiktigt hållbart
engagemang som skapar tillväxt, säger
Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.
– Vi bygger fler bostäder och nya moderna
kontor i centrum, samtidigt som vi fortsätter
utvecklingen av våra tre citygallerior för att
skapa framtidens mötesplatser i Luleå.
Våra beteenden när det gäller hur vi shoppar,
hur vi upplever och hur vi jobbar har förändrats.
Utvecklingen av e-handel, nya möjligheter för
logistik, nya typer av kontorsmiljöer ökar behovet
av attraktiva mötesplatser i centrum som
skapar nya förutsättningar och ger nya möjligheter
till hållbar utveckling.

För alla medarbetare på Diös handlar hållbarhet
om att agera ansvarsfullt i alla frågor bland annat
kring stadsutveckling men också en ökad
medvetenhet om bolagets och individernas
miljöpåverkan
där engagemanget spänner från
hur energianvändning i fastigheterna optimeras
till trygghet och att vilja vara i stadskärnan samt
ekonomiskt hållbara investeringar.
– Vi tänker in ansvar och hållbarhet i vår
vardag hela tiden och engagerar oss i frågor som
leder till utveckling av Luleå. När det gäller
miljöpåverkan
och till exempel utveckling av befintliga
fastigheter och när vi bygger nytt jobbar
vi bland annat med tre miljöcertifieringar,
GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM. En
miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt
hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem
får en byggnad ett certifikat som
visar dess miljöprestanda, säger Johan.
Andra exempel inom hållbar utveckling är
att Diös nyligen bytt ut alla servicebilar till 100%
eldrivna bilar och har ett mål om att bygga
solcellsanläggningar
på alla sina fastigheter där
det är möjligt.

Diös är framför allt stora när det gäller kommersiella
lokaler, men äger och förvaltar även cirka 200
lägenheter i Luleå, något de gärna ”vill fördubbla”.
– Fler bostäder i centrum gör att fler människor
rör sig i city. Det är del av vår utvecklingsplan,
fortsätter Johan.
Ett av Diös projekt i den närmsta framtiden är
utvecklingen av kvarteret Biet. En stor tomt vid
Bergnäsbron i centrala Luleå som skulle kunna
innefatta både bostäder, kontor och kanske hotell.
Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i
centrala Luleå är stor och en utveckling av kvarteret
Biet, som också är en av stans entréer, skulle
verkligen bidra till Luleås utveckling och framtida
gestaltning. Ett attraktivt kvarter som kan
bidra till att fler personer kan bo och röra sig i
stadskärnan. Detaljplanearbete pågår.
– Vi är långsiktiga och vår blick sträcker sig
långt fram i tiden. Vi vill vara med att utveckla
Luleå till att bli en av Sveriges mest inspirerande
städer, säger Johan Lång.