Djurgårdens IF:s framgångsprojekt – nu i Sollentuna

0
371

Niklas Roos

NU KAN SOLLENTUNAS unga spela Drive-In-Fotboll på lördagskvällarna. Under ledning av etablerade fotbollsledare arrangerar Arena Satelliten i centrala Sollentuna organiserad spontanfotboll för barn och ungdomar från 13 år och uppåt.
– Det är ett jättebra exempel på socialt projekt som verkligen engagerar ungdomar och erbjuder kravlös och kostnadsfri fotboll. Dessutom ett fint exempel på samarbete mellan kommun, företag, föreningar och ideella aktörer, säger Niklas Roos af Hjelmsäter, chef på kultur- och fritidskontoret.

DRIVE-IN-FOTBOLL är ett socialt projekt med syfte att skapa möjligheter till motion, spontanidrott, integration och gemenskap för barn och ungdomar, utan att kräva medlemskap i en idrottsförening. Målet, berättar Niklas Roos af Hjelmsäter, är att under en 30-veckors period nå minst 1 500 deltagartillfällen och att verksamheten ska bli permanent.

Drive-In-Fotboll är Djurgårdsandans eget projekt och har funnits sedan 2006. Idag finns det på flera platser i Stockholms län. I Sollentuna sker det i samarbete med Sollentuna Fotbollsklubb, Sollentuna kommun och anläggningsföretaget SVEAB.