Drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet

0
358

Jag är östgöte i själ och hjärta. Jag är född och
uppväxt i Norrköping, staden som en gång i tiden
kallade sig Sveriges Manchester, men vars förändrade
industrilandskap idag snarare för tankarna till
Brooklyn. Bland Norrköpingsborna själva är det
dock namnet Peking (”Den norra staden”) som används.
Efter gymnasiestudierna läste
jag till lärare vid Linköpings universitet
och insåg där hur regionens
tvillingstäder kompletterar – inte
konkurrerar med – varandra.

I den här bilagan får du som läsare möta
många olika delar av Östergötland. Vår region
är fylld av pärlor och platser som sprudlar
av liv, mångfald och utveckling. Frågar
man östgötarna vilken som är deras favoritplats i länet får
man nog lika många svar som det finns invånare.
Sommartid lockar Varamons sandstrand tusentals besökare
till Motala. Under nästa år börjar vattenlandet Lalandia
byggas i nära anslutning. I den här bilagan får du läsa om
hur det kommer att stärka Östergötland som turistmål.

Vi lyfter också fram några av våra regionala styrkeområden
inom visualisering och digitalisering. Hit hör avancerad
visualisering inom vården, där obduktioner numera kan
göras digitalt. Men också den tekniska utveckling som sker
inom jordbruket, som vi brukar kalla ”agtech”. En stark
livsmedelsindustri som kan förse oss med lokalproducerad
mat är inte bara en fråga om miljö och näringsliv, utan också
en säkerhetspolitisk fråga i en mer osäker omvärld.
Som östgöte går det ju heller inte att skriva denna typ
av text utan att också nämna Ostlänken. Projektet som
följt hela mitt politiska liv börjar äntligen närma sig förverkligande.
Utökad kapacitet på järnvägen mellan
Östergötland och Stockholm är en förutsättning för fortsatt
stark tillväxt och utveckling i vår region. Behovet av
snabbare förbindelser med Stockholm är välkänt och väldokumenterat.
Ungefär 6 000 personer arbetspendlar varje
dag mellan Östergötland och
Stockholmsregionen.

För vårt sjukvårdssamarbete med
Jönköpings län är det av stor betydelse att
få bättre kollektivtransporter. För universitet
är länken till Köpenhamn-Malmöregionen
central. Dessutom skulle det östgötska
näringslivet gynnas av höghastighetståg.
East Sweden Infra Cluster berättar
i den här bilagan vad Ostlänken betyder för lokala underleverantörer
i länet.

Det här är bara några av de saker som du får ta del av i
den här bilagan. Jag är därför glad
att du får en inblick i allt det
fantastiska arbete som sker för
att utveckla vår region. Jag är
övertygad om att du som läsare
kommer att upptäcka
nya saker om Östergötland –
oavsett om du bott här hela ditt
liv eller inte ens varit här än.

Kaisa Karro (S),
regionstyrelsens ordförande