Drönare nytt redskap i stadsbyggandet

0
493

Med 3D-modeller går det att
se hur planerad bebyggelse
passar in i stadens miljö. Nu tar
Norrköpings kommun nästa
steg i utvecklingen och använder
drönare för att ta fram
underlag till 3D-modellerna.

Med jämna mellanrum görs
fotograferingar med flyg
över Norrköping för att
göra uppdateringar av kartor och för att
ta fram underlag för 3D-modeller. Med
hjälp av obemannade flygfarkoster, så
kallade drönare, kan samma jobb nu göras
över mindre områden men med bättre
kvalitet på bilderna.
– Det gör att vi bland annat får 3Dmodeller
och kartor med större noggrannhet
samt bättre möjligheter till
analyser. Till exempel kan vi se hur solen
faller in på en ny byggnad eller hur den
skuggas vid olika tider på dagen. Med
bilderna från drönaren får vi underlag
som är viktiga stöd i arbetet kring hur
Norrköping planeras och byggs, säger
Jan Henriksson, GIS-ingenjör på stadsbyggnadskontoret.
Jan är en av två piloter som ansvarar
för Norrköpings kommuns nya satsning
på flygningar med drönare.
– Vi har två drönare som liknar helikoptrar.
En större som används för fotografering
och en mindre för rörliga
bilder. Det kan till exempel handla om
olika granskande uppdrag eller filmer
för kommunens marknadsföring. Hittills
har det mest varit flygningar för att
öva, men idag var vi ute på ett riktigt jobb
vid Inre hamnen, berättar Jan.

Inre hamnen fotograferas
Inre hamnen kommer att fotograferas
med jämna mellanrum under projektets
gång. Just nu dokumenteras reningen av
marken som görs på området, innan det
kan börja byggas. Utifrån bilderna som
drönaren tar kan kommunen bland annat
beräkna volymer av de massor som
grävs bort.
Arbetet med drönare blir också ett effektivt
stöd i den vanliga mätningen. En
nybyggd rondell kan till exempel fotograferas
och kartläggas med hjälp av
drönaren. Då behöver personal inte utsätta
sig för risker i trafiken.

Det här är bara början
Jan poängterar att mycket av jobbet utförs
på kontoret, där bilderna behandlas
digitalt. Verklighetstrogna 3D-modellerna
tas fram och blir till hjälp för att visualisera
hur nya projekt påverkar och
samspelar med nuvarande bebyggelse.
3D-modeller är viktiga redskap för
stadsbyggnadskontoret i planeringen av
hur Norrköpings kommun kan växa
fram. Men de kan också användas i medborgardialoger
så att kommuninvånare
lättare kan bilda sig en uppfattning om
det som planeras.
– Det finns väldigt många användningsområden.
Så det här är nog bara början.
Jag tror att vi på sikt kommer att hjälpa
även andra kontor inom kommunen med
olika typer av uppdrag, avslutar Jan.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm