Dubbla spår – 4,5 mil genom Norrköping – Nu är planeringen i gång med full fart

0
484

En ny järnväg med dubbla
spår där tåg med hög hastighet
kan köra kommer att byggas
genom Norrköping. Järnvägen
kallas för Ostlänken.

Vi är nu i full gång med planering
och förberedelse av projektet.
Men det är inte ett vanligt projekt.
Det är ett av Sveriges största byggprojekt
och kommer att ta lång tid att både
planera och bygga. De första tågen kommer
att börja rulla 2033–2035, säger Johan
Levál, projektledare på Trafikverket för
Norrköpings del av Ostlänken.
För att Ostlänken ska kunna byggas
behöver en del spår till olika järnvägar
runt Norrköping ändras. Bland annat
har en ny järnväg, Kardonbanan, för
gods börjat att byggas på områdena Malmölandet
och Händelö. (Se sid 14)
Under en längre tid har Trafikverket
och Norrköpings kommun arbetat med
att ta fram förslag på hur Ostlänken ska
gå genom Norrköping. 4,5 mil järnväg
ska byggas från Stavsjö i norr till Bäckeby
i söder.

Tunnel från Kolmården
Flera broar och tunnlar måste byggas.
Bland annat en ny stor bro över Göta
kanal och ett par längre tunnlar. Den ena
går ner i Kolmården och kommer ut på
slätten utanför Åby. Den andra går under
Norrköpings stad, från resecentrum
och söderut. Vägar måste också byggas
om eller ändras.
– Att bygga en helt ny järnväg för tåg
som kör med hög hastighet är en stor utmaning,
konstaterar Johan.
Under 2017 har arbetet kommit i gång
med full fart. På Trafikverket och Norrköpings
kommun jobbar cirka 80 personer
med planering. Detta gör de tillsammans
med konsulter. Järnvägen kommer att
börja byggas om några år. Men snart
kommer man att förbereda för bygget, till
exempel arbete med röjning av mark.

Hela staden förändras
Det är en stor utmaning att bygga dubbla
spår genom en stad. Det är trångt och
svårt att få plats och vi ska störa så lite
som möjligt, säger Johan.
I mitten av februari ska ett förslag på
var och hur Ostlänken ska gå genom
Norrköping visas. Då kan invånare i
kommunen och andra som är intresserade
tycka till i ett så kallat samråd. Därefter
bestäms planen för järnvägen.
– När planen för järnvägen är godkänd
och ingen har överklagat vet vi hur
allt kommer att bli, förklarar Johan.
– Ostlänken betyder mycket för utvecklingen
av både Norrköping och Östergötland.
Men för oss som bor här i
Norrköping handlar det inte bara om en
ny järnväg genom kommunen. Tack vare
Ostlänken kommer staden att kunna
byggas ut och utvecklas, säger Ulf Arumskog
utvecklingschef och samordnare
för kommunens arbete med Ostlänken.
– Runt den nya stationen på Butängen
kommer området att utvecklas och byggas
om. Hela staden kommer att påverkas
och förändras.
Nu under vintern kommer Trafikverket
och kommunen att ta fram ett förslag
för området runt stationen och hur järnvägen
ska gå genom centrala Norrköping.
– Vi vill att spåren för järnvägen ska
byggas ovanför marken. På det sättet blir
järnvägen inte ett hinder och tar inte så
mycket plats i staden. Istället kan vi
bygga mer runtom järnvägen, säger Ulf.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Josef Erixon