Efter Teknikcollege väntar jobben

0
481

Teknik collegeTaserudsgymnasiet i Arvika,
Solbergaskolan i Eda och Eda
Tekniska Center är tre av landets
150 Teknikcollegecertifi erade utbildningssamordnare.
Arvika och
Eda kommuner tillsammans med
regionens näringsliv ser till att
den gymnasiala teknikutbildningen
håller hög kvalitet med chans
till bra jobb efter utbildningen.

å Arvika/Eda Teknikcollege är
städningen i full gång denna tisdag
i slutet av mars. Det ska bli
mingelkväll för åk 9-elever.
– Vi måste plocka bort plåtspill och
verktyg så att ingen gör sig illa, säger
läraren Ulf Rudander. Det här är ju inte
något vanligt klassrum.
Tanken med mingelkvällarna är att få
fler att söka sig till gymnasiets teknikprogram,
och genom Teknikcollege få
den tekniska kompetens som det är stor
efterfrågan på i industrin.
På mingelkvällarna får näringslivet
visa upp sig och skapa kontakter.
Sjutton företag har sponsoravtal med
Teknikcollege, något som leder till investeringar
i maskiner och utrustning.
Många av eleverna får praktikplatser på
just dessa företag, och en hel del fortsätter
sedan som anställda.
Grunden för att bli certifierad som
Teknikcollege är att utbildningen ska
omfatta teknikprogrammet i den gymnasiala
utbildningen, samt ytterligare
minst ett teknikprogram.
På Teknikcollege får eleverna träna
på avancerad teknik och ha närmare 20
veckors praktik under studietiden.
Arvika och Eda kommuner samt de företag
som sponsrar utbildningen, har
investerat i flera moderna maskiner. Det
senaste tillskottet på Taserudsgymnasiet
är en programmerbar svetsrobot som
kostat närmare 600 000 kronor. Men
man räknar med att få tillbaka insatserna
genom ökad kompetens och anställningsbarhet
när eleverna söker jobb.
– Utan näringslivet hade vi aldrig
haft råd att köpa in en sådan maskin, säger
Dick Sundbäck, som är en av lärarna.
Det är den här typen av avancerad
teknik, som eleverna kommer att möta i
verkligheten, och som bidrar till att de
är direkt anställningsbara efter examen.

På Taserudsgymnasiet finns även
el- och energiprogrammet, som gymnasiechefen
Carin Hedengård hoppas
snart ska bli godkänt för att kunna ingå
i Teknikcollege.
Jan Fredriksson, som är platschef för
Componenta Arvika AB, och ordförande
i företagsgruppen, menar att det är nödvändigt
att höja kompetens och kvalitet.
– Att jobba inom industrin har fått låg
status genom åren, men det har skett
stora förändringar där hög teknisk kompetens
efterfrågas alltmer, säger Jan
Fredriksson.
Mattias Andersson går andra året på
Teknikcollege:
– Det är en bra utbildning, särskilt
har praktikplatserna givit mycket.