Ekonomisk framgång och prisat hållbarhetsarbete Trianon satsar på Entré och fler hyresrätter

0
416

Till våren flyttar Folktandvården
in i nyrenoverade delar av köpcentret
Entré vid Värnhemstorget.
Den nya lokala fastighetsägaren
Trianon har stora planer
för Entré mitt i ett av Malmös nya
utvecklingsområden runt
Värnhemstorget, Kirseberg och
Östervärn. Här ska handel, samhällsservice,
kultur och upplevelser
gå hand i hand.

Trianon köpte Entré i somras och är
redan igång medatt göra köpcentret
attraktivt för både gamla och nya hyresgäster.
I dag är Entré uthyrt till drygt 50
procent, med bio, systembolag, gym och
apotek. Handel som Hemköp, H&M och
restaurangen O´Learys är viktiga hyresgäster.
– Entré har en enorm
utvecklingspotential
och blir mycket
mer attraktivt och levande när vi låter
handel ta plats tillsammans med samhällsservice
och kultur, säger Anna Heide,
affärsutvecklingschef på Trianon.
– Vi har en långsiktig plan för Entré
och välkomnar Folktandvården som med
sin verksamhet drar hit människor som
då också kan upptäcka köpcentrets möjligheter.
Nu hoppas vi även på att biblioteket
hittar hit, och vår dröm är ett konsthistoriskt
museum.
Bostadsbyggandet i området kring
Värnhem och Östervärn
håller på att ta
fart vilket också talar för
att det finns ett ökat behov
av samhällsservice i
området i en nära framtid.
Sammantaget räknar
Malmö med en utbyggnadskapacitet
på ca 4 200 nya bostäder till
år 2050. Utvecklingen
kring Östervärns station
innebär att Kirseberg
integreras med Värnhem och växer
samman med Malmö centrum. En utveckling
som tillsammans med kontor och
handel skulle kunna ge ca 4 300 arbetstillfällen.
Östervärns station blir en del av
Malmöpendeln som kommer att göra stationen
till en pendlarstation från och med
december 2018. Tillsammans med befintliga
bostäder ska runt 40 000 boende och
verksamma i området ha gångavstånd till
Östervärns station år 2030.
– Entré hamnar då mitt emellan två
pendlingsnoder, den befintliga busstationen
på Värnhemstorget och den nya
Östervärnstationen vilket innebär att nya
flöden av människor kommer att skapas,
säger Anna Heide.
– Den positiva bostadsutvecklingen i
kvarteret Ellstorp ett stenkast från Entré
kommer naturligtvis också att påverka en
del i hela Östervärns utveckling.
Trianon har funnits
som fastighetsbolag i
Malmö sedan början
av 70-talet, bygger både
bostäder och kommersiella
lokaler, är väl
förankrat i staden och
har huvudkontor här.
De senaste tio åren har
Trianon haft en stark
tillväxt i fastighetsvärde
och äger efter köpet av Entré 44 fastigheter
på totalt cirka 220 000 kvm och
med ett hyresvärde om cirka 358 Mkr.

Kombinationen affärsmässigt tänkande
tillsammans med strävan efter hållbarhet
har lett till att Trianon i år fått
Malmö stads näringslivspris inom miljö
och hållbar utveckling. Erkännandet motiverades
bland annat med att Trianon ”gång
på gång har visat att social och ekologisk
hållbarhet går hand i hand och tillsammans
kan generera såväl ekonomisk tillväxt
som ett ökat förtroende för företaget”.

För ett år sedan tog Trianon över
Rosengård Centrum. En hel del har
byggts om där och flera nya butiker har
öppnat och planer för att utveckla nya
byggrätter för bland annat bostäder nära
centrum har påbörjats. I Lindängen har
Trianon byggt fem nya hus mycket tack
vare de lyckade sociala insatser bolaget
gjorde tillsammans med Malmö stad vid
tidigare renoveringar.
– Det händer verkligen så mycket i och
omkring Malmö nu, säger Anna Heide.
Vår målsättning är att bygga minst 500
nya bostäder i Malmö inom en femårsperiod,
hand i hand med vårt sociala ansvar
som samhällsbyggare. Vi bygger bara hyresrätter
med ambitionen att folk ska ha
råd att bo.