Ellastbilar kommer snart

0
698

Scania har gått
från att behandla
elektrifiering som
ett forskningsområde till att
ha många diskussioner med
kunder som vill växla över
till hållbara transporter.”

Kafferosteriet Löfbergs
arbetar för hållbarhet
hela vägen från böna
till kopp, från odlare till
slutkonsument. Därför
har Löfbergs nu tagit
sin första elhybridlastbil
från Scania i drift.
Hybridlastbilen kan totalt göra 15 dagliga
tur- och returresor mellan rosterifabriken
och lagret i stadsdelen Välsviken.
När föraren når Karlstads stadskärna
trycker hon på en knapp. Då växlar lastbilen
över från biodiesel till batteridrift –
sista sträckan till kafferosteriet i
stadens centrum går på el.
Det här är bara ett av många
exempel på det omfattande intresset
för elektrifiering och den inverkan
som tekniken börjar få inom
transportbranschen. Intresset
ökar allteftersom kostnaderna för
batterier och annan relaterad utrustning
fortsätter att minska och globala
standarder för gemensam infrastruktur
som laddstationer tar form.
– Det sker ett genomgripande
skifte nu, säger Urban Löfvenberg,
Sales Manager på Scania
Sustainable Solutions. I större
bussupphandlingar i Europa idag
efterfrågar kommunerna nästan
alltid olika typer av elektrifierade
lösningar. Störst är intresset för
helelektriska bussar.
Löfvenberg säger att batteridrivna elbussar
är särskilt användbara i citytrafik,
men tillägger att dessa resor bara står för
ungefär 20 procent av det totala resandet
i typiska stadsområden.
– För de flesta resor till och från stadskärnor,
som utgör ungefär 80 procent av
den totala trafiken i stadsregioner, är elhybridlösningar
mer lämpliga, särskilt
om biobränslen används, säger Urban
Löfvenberg. Dessa längre resor är idealiska
för att återvinna bromsenergi, vilket
innebär att upp till 20–25 procent bränsle
kan sparas.
Nils-Gunnar Vågstedt är ansvarig för
Scanias forskning inom elektrifiering.
Han ser en enorm kraft i elektrifierade
lösningar och dess miljöfördelar – noll
koldioxidutsläpp, tystare fordon och noll
partikelutsläpp.
– Det har hänt mycket bara under de senaste
åren, säger Nils-Gunnar Vågstedt.
Inom Scania har vi gått från att behandla
elektrifiering som ett forskningsområde till
att ha många diskussioner med kunder som
vill växla över till hållbara transporter.
Idag kommer drivkrafterna inom elektrifiering
i huvudsak från städer och
stadsregioner och det faktum att elektrifierade
lösningar börjar bli finansiellt
bärkraftiga på egen hand, utan subventioner.
Kina går i bräschen. Landet
står för över 95 procent av världens
eldrivna stadsbussar. Totalt
rullar ungefär 100 000 i nuläget.
– I stadstrafik, både när det
gäller bussar och i en ökande grad
även transportfordon, finns de
kommersiella drivkrafterna redan
nu, säger Nils-Gunnar Vågstedt.
Ett elfordon har fortfarande en
högre initial investeringskostnad,
men har den långsiktiga fördelen
med lägre driftskostnader.
– Utvecklingen för elfordon
för fjärrtransporter släpar efter
några år, men jag är övertygad
om att samma hållbarhetstrend
kommer att visa sig även här, och
att vi kommer att få se prov på
samma kommersiella drivkrafter,
tillägger han.
Scanias filosofi är att ha en bred inriktning
när det gäller forskning om hållbar
teknik, snarare än att lägga alla ägg i samma
korg. Det är därför som företaget forskar
brett inom hybridteknik, laddhybrider,
helelektriska fordon och olika typer
av biobränslen.
– Vi vill möta konkreta behov från
kunderna istället för att övertyga dem om
en specifik lösning. I städer där tillgången
till biogas för användning i bussar är
god, är biogas en lämplig lösning. I andra
städer kanske el produceras från biogas
– i så fall är elfordon en bra lösning där.
– Och, tillägger Nils-Gunnar Vågstedt,
på platser där vätgas som utvinns ur soleller
vindkraft kan produceras är bränsleceller
lämpliga energiöverförare till elfordon.