En av Sveriges vackraste städer

0
401

En av Sveriges vackraste städer

Det känns väldigt roligt. Här finns så otroligt många spännande projekt på gång. Samtidigt finns det så mycket mer att göra. Frågan är om inte Norrköping faktiskt står inför sin största stadsomvandling någonsin. Så visst, det känns verkligen inspirerande att vara tillbaka.

Det säger nya stadsarkitekten Karin Milles Beier, som ganska snart efter gymnasiet drog iväg, fast besluten att aldrig återvända. – Ja, så var det faktiskt. Det kändes otroligt befriande att komma till Stockholm och friheten, säger hon och skrattar. Men nu tillbaka i sin barndomsstad känner hon sig mer hemma än någonsin. Det är samma stad med samma fantastiska kvaliteter, ändå så radikalt annorlunda. – Norrköping har ändrats markant från det jag minns från min uppväxt. Det är en helt annan mentalitet här idag. Idag är Norrköpingsborna stolta över sin stad. Den stängda och inskränkta känsla jag tidigare upplevde är som bortblåst.

Till en del handlar det om väldigt god stadsplanering, menar Karin Milles Beier. Att man på ett utmärkt sätt tagit vara på stadens fysiska kvaliteter. Men det handlar också om befolkningen och deras inställning till livet, tror hon. – Här fi nns idag en positiv anda och en påtaglig öppenhet för förändring, en glädje och en framtidstro som jag inte upplevde när jag växte upp. Tillkomsten av Campus Norrköping har haft stor betydelse för stadens positiva utveckling.

I fråga om förnyad och en mer livfull stadsbild är det framförallt omvandlingen av centrala staden som den nya stadsarkitekten lyfter fram, framförallt Industrilandskapet och områdena runt Strömmen. – Det fi nns idag många vackra platser som blomstrar i innerstaden. Mötesplatser av olika slag som främjar kreativitet och som skapar trivsel, liv och lust. Precis som det ska vara i en levande och attraktiv stad.

Nu tillbaka i Norrköping ser Karin Milles Beier sin barndomsstad med delvis nya ögon och inser hur vacker den faktiskt är. – En av Sveriges vackraste städer, tycker jag. Och man har som sagt verkligen tagit vara på stadens kvaliteter, genom ett klokt och omsorgsfullt utvecklingsarbete. Mycket har som sagt gjorts kring Strömmen – Norrköpings kanske allra största tillgång – och här fi nns mycket mer att göra. Det behöver bli ännu mer tillgängligt. Man ska kunna röra sig längs hela Strömmen, som ett trivsamt stråk, betonar Karin Milles Beier.

Hennes uppdrag, förklarar hon, är att se till helheten, dels att fysiskt hålla samman staden och dess olika stadsdelar, dels att som en spindel i nätet skapa samverkan över förvaltningsgränser, med byggare och inte minst att få med och engagera allmänheten. – Jag har också det övergripande ansvaret över utformningen av det som byggs. Som stadsarkitekt ska jag se till kvaliteten i arkitekturen men också i offentliga platser, gatumiljöer och parker. Det ska vara både vackert och trivsamt.

Utöver de stora framtidsprojekten – Ostlänken-resecentrum, omvandlingen av Butängen och Östra Saltängen ser Karin Milles Beier de

t fortsatta utvecklingsarbetet av innerstaden som högprioriterat. Att få nytt liv i de kvarter som revs på 60-talet och som inte upplevs som stadsmässiga.

Till exempel Spiralenparkeringen. Istället för att kunna vara en plats som lockar folk att röra sig vidare inom staden upplevs den som en hindrande barriär.
– Det handlar om att på ett klokt sätt binda ihop staden till en helhet, bland annat genom att göra den mer gå- och cykelvänlig. En stad ska upplevas enkel och smidig att röra sig i. Det ska vara tryggt och trivsamt, poängterar Karin Milles Beier. – Samtidigt som det är viktigt att skapa en större täthet, att på olika sätt knyta de olika stadsdelarna närmare mot innerstaden – till exempel genom att stora vägar inte får bli barriärer – är det viktigt att varje stadsdel får behålla sin speciella karaktär. – Det är också viktigt, påpekar hon, att inte planera allt.
Det finns en risk i att sönderplanera. Allt måste inte vara fi xat och färdigt. Jag ser ett värde och en kvalitet även i det lite ruffa och orörda. Det i sig kan öppna upp för människors fantasi, spontanitet och kreativitet.

Foto: Rosie Alm