En engagerad samhällspartner

0
409

Mitt på torget ligger Varbergs Sparbanks
huvudkontor. Det är en imponerande
byggnad som uppfördes år
1898 men bankens verksamhet startade
långt tidigare. Närmare bestämt
år 1836. Mycket har hänt sedan
den tiden då insättningar endast
skedde på lördagar och uttag på söndagar.
Grundtanken med banken,
Sparbanksidén, står sig dock lika bra
idag som då.
– Den grundläggande tanken med
en Sparbank är att hjälpa de svaga i
samhället och stimulera till sparande,
samtidigt som pengarna ska
komma till nytta för orten och utveckla
bygden, säger Per Richardsson,
vd på Varbergs Sparbank.
– När banken går bra bidrar vi till
att göra Varberg till en bättre plats
att leva och verka på och genom att
ge tillbaka delar av vår vinst gynnas
lokal utveckling inom utbildning, näringsliv,
forskning, idrott och kultur.

I nära samarbete med näringslivet
Varbergs Sparbank är en aktiv partner
i Varbergs näringsliv och delaktig
i många olika projekt.
– Vi vill vara med och driva samhället
framåt, säger Per Richardsson.
– Det är otroligt spännande med
utvecklingen som sker i Varberg och
vi ser positivt på det. Med ett starkt
eget kapital kan vi vara en bidragande
part och fungera som en motor
som gynnar Varberg och dess tillväxt.
Ett exempel på bankens samhällsengagemang
är bidraget till Potential.
VBG. Det är en företagsinkubator
som bildades med kapital från
Varbergs Sparbank via Sparbanksstiftelsen.
Syftet med Potential.VBG
är att stötta nyföretagande som skapar
värde för Varbergs näringsliv.
– Att kunna vara med och finansiera
projekt som Potential.VBG
känns otroligt bra då det skapar goda
förutsättningar för Varbergs nyföretagande,
säger Per.

Ett bra resultat för banken skapar
goda förutsättningar för samhället
Varbergs Sparbank har under
många år gjort bra resultat och sedan
år 2001 har 312 Mkr delats ut
till ca 1 000 olika projekt. Exempel
på beviljade bidrag är fiberutbyggnad
på landsbygden, privatekonomiutbildning
för skolbarn, idrottshallen
Tresteget och forskningsbidrag
till Varbergs Sjukhus.
– Vi ser det som ett kretslopp för
positiv utveckling. Tillsammans skapar
vi – banken, stiftelsen och våra
kunder – möjligheter för vår bygd.
Idag och för framtiden, avslutar Per.