EN HÅLLBAR FRAMTID BYGGS I TRÄ

RESAN MOT ETT MER HÅLLBART SAMHÄLLE STARTAR I SKOGEN.
Och närmare bestämt i trakterna kring Kungsbacka. För det är här vi hämtar
materialet till de hus och bostäder som vi på Derome nu bygger i kommunen –
en plats vårt halländska hjärta klappar lite extra för.

Nu går startskottet för en storsatsning i
Kungsbacka där vi under de närmaste
åren kommer att bygga omkring 200 nya
bostäder från Frillesås i söder till Hede i norr. Det
är en expansiv kommun med ett spännande läge
nära både hav och storstad. Att vi satsar ännu mer
i kommunen känns helt rätt enligt Otto Martler,
projektutvecklingschef på Derome.
– Kungsbacka ligger bra till på många sätt.
Närheten till Göteborg och goda pendlingsmöjligheter
gör den till en attraktiv boendekommun. Att
vi dessutom har flera fabriker inom någon eller
några mils avstånd gör att vi kan minimera vårt
fotavtryck under byggtiden. Kungsbacka är en
starkt växande region där vi varit verksamma länge
och det är något vi vill fortsätta att vara.

Närproducerat är melodin
Ansvarstagande är ett av våra ledord vilket bland
annat innebär att ta ansvar för hela kedjan från
skog till färdigt hus. På våra egna sågverk förädlas
virke från skogen i närområdet och med husproduktion
i Värö och Anneberg kan vi erbjuda närproducerade
hem med hög kvalitet, byggda med
dig och klimatet i åtanke. Faktum är att för varje
träd som avverkas planteras minst två nya. Att
bygga i trä är också att bygga för framtiden.
– Den röda eller snarare gröna tråden för alla
dessa bostäder är att de ska byggas med trä från
våra egna fabriker. Här kan vi verkligen snacka om
äkta närproducerade hem säger Otto.

Vi utvecklar levande samhällen
Målet för Deromekoncernen, där också hustillverkarna
A-hus och Varbergshus ingår, är att utveckla
levande samhällen med en variation av villor, bostadsrätter
och hyresrätter. Genom att arbeta med
och planera helheten, exempelvis belysning och
sociala mötesplatser, skapar vi trygga och tillgängliga
boendemiljöer där alla ska få plats och alla ska
få leva.
– Vi vill erbjuda bostäder som passar in i den
specifika omgivningen och vara det speciella hem
som varje bostadsköpare drömmer om. Att vi bygger
i alla upplåtelseformer, innebär att vi kommer
att erbjuda såväl äganderätter, som bostadsrätter
och hyresrätter. På detta sätt möjliggör vi för alla
att kunna bo i våra områden, oavsett vilken typ av
bostad som efterfrågas avslutar Otto.
På derome.se kan du läsa mer om vår verksamhet
och ta del av vår syn kring ett hållbart byggande
i trä – världens bästa material!

Här kommer Derome att bygga

FJÄRÅS – Här kommer ett varierat och nytt
bostadsområde att växa fram med villor, bostadsrätter,
hyreslägenheter och seniorboende.
Småskalig bykänsla med grönytor mellan husen.
Här skissar vi på cirka 150 bostäder.
FRILLESÅS – Nära havet vid Vallersvik i
Frillesås planerar vi för ett 20-tal nya bostäder
i form av kedjehus och lägenheter. Med havet
och badplatsen 300 meter bort kan du njuta av
kustlandskapet från första parkett.
ÅSA CENTRUM – Här fångar du solnedgången
från egen stor balkong i västligt läge. Planen
är att bygga 24 bostadsrätter om 2-4 rum och
kök och en boyta på 68-93 kvm.
HEDE STATIONSSTAD – Här ska vi ta tillvara
ett unikt läge intill pendlingsstationen Hede i
nordöstra Kungsbacka. Visionen är en smart,
modern stationsstad som ska innehålla något
för alla.