”Entrén till Lund ska ge avtryck”

0
436

– Clemenstorget är ett omtyckt
hjärta i Lund, och nu blir torgets roll
än viktigare, säger Karl-Oscar Seth,
stadsträdgårdsmästare i Lund.
– Hela torget har en stor potential
att utvecklas till ett av Lunds viktigaste
stadsrum.

När Lunds centralstation byggs
om blir också Clemenstorget
med sitt läge alldeles intill ett
centralt rum i stationsområdet och ett
första möte med Lund. Omgörningen av
det ena blir en anpassning av det andra.
Allt hänger ihop.
Under första hälften av 1800-talet
stod stadens spöpåle här och platsen var
ännu inte ett riktigt torg. Mot slutet av
samma århundrade blev området stenlagt
med kullersten och torget blev
Lunds nya salutorg med kreaturshandel
jämsides med vanlig torghandel.
De första träden planterades i början
av 1900-talet. ”24 alléträd, 28 mindre
prydnadsträd, fyra rosengrupper, 30 kg
gräsfröblandning och en mindre springbrunn.
I samband med det skulle även
gångbanor, gaslyktor samt en kloak på
torgets västra sida anläggas”.

På 50-talet blev bilarna fler och fler och
det självklara valet av färdmedel in till
stan. En tredjedel av Clemenstorget förvandlades
till parkeringsplats. Efter det
har vi blivit grönare, kollektivtrafiken
ökat och kring Clemenstorget blev det
cykelkaos.
När då stationen behövde byggas om
behövde också Clemenstorget anpassas
till det. En arkitekttävling utlystes,
White Arkitekters förslag vann och blir
därför Clemenstorgets framtid.
– Clemenstorget är det första du ser
när du kommer till Lund men också det
sista du ser, därför vill vi ge en känsla
som gör avtryck, säger Karl-Oscar Seth
och vecklar ut planskissen på bordet för
att visa.
– Vi vet ännu inte exakt hur den nya
stationen kommer att se ut, men entrén
till Clemenstorget kommer fortfarande
att vara entrén till Lund.
Cyklarna får underjordisk parkering
med plats för 4 000 cyklar vilket frigör
ytor till annat. Träden och torghandeln
ska vara kvar och gärna lite uteserveringar
och barbord, både runt och inne
på torget.
– Här ska man uppleva årstidernas
växlingar i tempo, säger Karl-Oscar Seth.
Torget kommer i huvudsak att bestå av
smågatsten på de stora ytorna, granit på
de mest frekventerade och sedan gruslager
som ett härligt mellanlager under
träden som ska ge den där känslan av lite
knaster under skosulorna.
Häckar och stödmurar som begränsar
rörelsemönstren tas bort. Torget ska i
stället bli som en ”pelarsal” och rummet
under träden tydligt och användbart.

Den större förändringen blir naturligtvis
den nya spårvägen som kommer att
ha sin start och ändhållplats i ena hörnet
av Clemenstorget och vars arbete redan
har påbörjats.
Sådana här förändringar av ett så
hemmavant torg leder naturligtvis till
många åsikter, därför hölls också en
medborgardialog under våren förra året
med stadens invånare, de boende, skolelever
och representanter från olika föreningar
och pendlare.
Över 500 människor kom med synpunkter
som till en del kan komma att
vävas in i arkitekternas och kommunens
vidare detaljarbete. Det nya Clemenstorget
byggs klart i etapper mestadels
under nästa år.