Entreprenören Lennart Larsson: ”Jag är glad att kunna bidra till stadsutvecklingen”

Efter att Lennart Larsson
1993 förvärvade Krokslätts
Fabriker har området steg
för steg förädlats till en modern
stadsdel med både arbetsplaster
och bostäder. Den
imponerande omvandlingen
kröns nu med bygget av ett
av Göteborgsregionens större
hotell som kommer att drivas
av Petter Stordalen och Nordic
Choice Hotels.

Men Lennart Larssons engagemang
för Mölndal grundades
långt innan köpet av
Krokslätts Fabriker. Det
började redan när familjen 1970 flyttade
till en villa i Toltorpsdalen där de sedan
bodde i 23 år.
– Jag var då byggentreprenör men gled
allt mer över mot fastigheter. Det första
fastighetsförvärvet, som ägde rum 1977,
var ett landshövdingehus på Hökegårdsgatan.
Med tanke på att jag sedan under
så många år, från 1993 fram till i dag, har
kommit att arbeta med Krokslätts Fabriker,
så är det väl ganska självklart att jag
känner starkt för Mölndal.

Lennart berättar att det ena gett det andra.
Att det skulle leda fram till förvärv
av flera intilliggande fastigheter och att
området nu är en levande, hållbar och växande
blandstad med på sikt flera hundra
bostäder, varav 140 nu är inflyttade, fanns
inte på kartan när allt började för 25 år sedan.
– Till för bara några år sedan handlade
det bara om att bygga till, renovera och
förädla de gamla fabrikslokalerna till ett
modernt och trivsamt arbetsplatsområde
med varierande verksamheter. Men plötsligt
så dök tanken på bostäder upp. Det var
en sen eftermiddag för femton år sedan.
Lennart berättar att ett kylaggregat på
ett av taken i området hade exploderat så
att det började brinna. En person i ett bostadsområde
intill såg vad som hände och
ringde brandkåren.
– Där kom idén, vi måste bygga bostäder
för att skapa liv i området dygnet runt
och stadsliv med skolor, butiker och restauranger.
Nu handlar det inte bara om
Krokslätts fabriker utan om hela området
fram till Lackarbäcksrondellen, förklarar
Lennart Larsson.
Han berättar med värme om den glädje
och tillfredsställelse som han känner att
på det här sättet kunna bidra till Mölndals
stadsutveckling, inte bara genom att utveckla
Krokslätts Fabriker med nya och
renoverade byggnader, utan också genom
att bidra till ett ökat hållbarhetsfokus, där
arbetet med Krokslätts fabriker varit en
föregångare inom kommunen.
Läget mellan Mölndals innerstad och
Göteborg är minst sagt strategiskt. Här
finns två spårvagnslinjer med förhoppning
att öka antalet hållplatser, bland annat
en till vid det kommande hotellet. Det
är med andra ord lätt och smidigt att ta
sig hit från båda hållen, även utan bil.

– Jag är väldigt glad över omvandlingen
av Mölndals innerstad. Här har kommunen
gjort ett riktigt bra jobb. Nu blir
Mölndal en riktig stad med ett riktigt affärscentrum
med all service det innebär.
Det är också viktigt för våra hyresgäster i
Krokslätts Fabriker och för alla dem som
nu och framöver bosätter sig här, säger
Lennart, som trots sina 72 år inte har några
planer på att dra sig tillbaka.
– Nej, jag går mycket hellre till jobbet
än spelar en golfrunda. Det här är lika roligt
som någonsin tidigare. Att ha förmånen
att utveckla fastigheter, bygga nytt
och utforma en hel stadsdel, ja den tillfredsställelsen
går inte att beskriva i ord.
Jag gör de roliga grejerna, mina två söner
som också är med i bolaget får göra resten,
säger Lennart och skrattar.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Elisabeth Alvenby