Epiroc med globalt utvecklingscentrum i Örebro ”Vi gör gruvdrift ännu smartare”

Det globala företaget Epiroc
AB, med cirka 2 000 medarbetare
i Örebro, har under de
senaste två åren haft en exceptionell
tillväxt. Bolaget
som utvecklar och tillverkar
produkter och utrustning för
gruv- och anläggningskunder,
står samtidigt mitt i stora och
spännande teknologiskiften.
Gruvdrift ska bli både smartare
och effektivare.

Epiroc är Örebros största
privata arbetsgivare med en
verksamhet som bedrivits i
mer än 100 år. Här finns ett av bolagets
globala tillverkningscentrum.
Just nu byggs en ny toppmodern
härdverkstad. Förra året invigdes ett
nytt kontorshus som av Örebro kommun
utsågs till bästa byggnad 2018.
Ändå är nog namnet Epiroc ganska
anonymt för gemene man. Förklaringen
är enkel. Verksamheten var tidigare
ett affärsområde inom verkstadsjätten
Atlas Copco. Det avknoppades
2018 i ett eget fristående bolag
under namnet Epiroc AB.
– Det har varit en fantastiskt spännande
och utmanande tid, säger Jonas
Albertson, vd för Örebroenheten, som
förklarar bakgrunden till avknoppningen
från Atlas Copco, som precis som
Epiroc har Investor som stor ägare.
Något som borgar för stabilitet och
långsiktighet.
– Vi har levererat bergbrytningsutrustning
över hela världen i över 140 år
med stor framgång. Men vi ville göra
det som är bra ännu bättre. Genom att
frikopplas i eget bolag ville vi få starkare
fokus på gruv- och anläggningsverksamhet
och därmed kunna växa
ännu snabbare genom att samtidigt
öka innovationstakten kring digitalisering
och automation.
Exakt så har det blivit. Omsättningen
har på två år gått från 25 till 40
miljarder kronor. Hela 95 procent av
försäljningen går på export, via 60
egna sälj- och servicebolag till cirka
150 länder.

Att den snabba tillväxten har satt
produktionen på prov säger sig självt.
Inte minst den i Örebro, som är bolagets
största globala enhet med både
forskning, utveckling och produktion.
Samtidigt har verksamheten tagit stora
teknologikliv. Är det något som kännetecknar
Epiroc så är det just ständig
innovation och teknikutveckling.
– Vi är snabba på att upptäcka nya
trender och idéer och har en uttalad
ambition att vara världsledande inom
automation inom vår sektor för att på
så sätt göra gruvdrift smartare. Till exempel
i utvecklingen av självkörande
fordon med batteridrift. Det skrivs
mycket om självkörande bilar. Vi gör
samma sak, men med fordon under
jord. Här ligger vi definitivt i spets.

Jonas Albertson lyfter i det sammanhanget
samarbetet med Örebro
universitet och deras forskning inom
autonoma system som en värdefull
tillgång. Det är för övrigt mycket som
talar för just Örebroregionen. Olika
faktorer som bidragit till att verksamheten
kring gruvhantering och anläggning
inom Atlas Copco, alltmer
sedan början av 90-talet, konsoliderats
mot Örebro.
– Läget i Bergslagen, där en viktig
del av svensk gruvbrytning historiskt
ägt rum, något som i sin tur lagt grunden
till en stark regional industritradition,
spelar naturligtvis en stor roll.
Här har vi nära till kunder som
Boliden och Lundin mining. Och som
sagt, här har vi tillgång till spetsforskning
vid Örebro universitet. Därmed
även till framtida medarbetare.
För ett stort globalt företag är kompetensförsörjning
givetvis en nyckelfaktor
till framgång. Här i Örebro erbjuder
Epiroc en innovativ och utvecklande
miljö, där unga ingenjörer och
tekniker utvecklas med mycket spännande
och utmanande arbetsuppgifter.

En viktig del i bolagets satsning på
Örebro är en stor investering i en ny
toppmodern härdverkstad. Den möjliggör
den senaste tekniken i Epirocs
nyckelkomponent, borrmaskinen, vars
kvalitet och prestanda nu ytterligare
förstärks. Det är, förklarar Jonas Albertson,
en framtidssatsning för att säkerställa
och öka produktionen i Örebro,
att den förblir så produktiv och konkurrenskraftig
som möjligt på lång sikt.
– Det är otroligt inspirerande att jobba
med något i teknikens absoluta
framkant, med stort fokus på digitalisering
och snabb förändringstakt inom
automation och robotteknik. Den nya
härdverkstaden, som möjliggör produktion
dygnet runt, är bara ett av
många exempel, avslutar Jonas Albertson.