Ett halvt nytt Akademiska på sju år

0
547

Akademiska sjukhuset

Det är redan i full gång, ett av de största och mest genomgripande ny- och ombyggnadsprojekten som någonsin genomförts på Akademiska sjukhuset. När allt är klart 2021 kommer mer än hälften av sjukhusets golvyta inte vara äldre än sju år.

Ja, man kan verkligen säga att det är framtidens Akademiska som vi nu bygger. Det är en fantastisk förnyelse, som i grunden handlar om att vi är med och tar ansvar för en växande stad och region i fråga om människors hälsa och deras behov av modern och effektiv sjukvård. Det säger Tord Hägg, förvaltningsdirektör på Landstingsservice, den organisation inom Landstinget som ansvarar för dess fastighetsförvaltning med Akademiska sjukhuset som största kund.
– Ombyggnaden handlar också om att befästa Akademiska sjukhusets roll som viktig kugge inom forskning och utveckling. Givetvis i nära samarbete med universiteten. Det gäller att på olika sätt befästa de framgångar vi uppnått, betonar Tord Hägg.
Fram till 2020 ska 58 000 kvadratmeter nya lokaler byggas. Ytterligare 100 000 kvadratmeter ska byggas om och uppgraderas. Vissa uttjänta byggnader rivs samtidigt som en helt ny byggnad tas fram bredvid barnsjukhuset, invid Dag Hammarskjölds väg.

Det gigantiska projektet, som i sig består av flera delprojekt – en sammanlagd bygginvestering på 5,2 miljarder kronor – är faktiskt ett av de större, inte bara i sjukhusets historia utan generellt i Uppsala län.
Det startade under förra våren med en etappvis totalrenovering ner till betongen av 85-huset, det vill säga huset med helikopterplattan. Det kommer att stå färdigt 2015. Då startar samma förnyelseprocess för 70-huset, som även får en helt ny huvudentré.
En av de största synbara förändringarna på sjukhusområdet, och det enskilt största delprojektet, är ändå den nya vård- och behandlingsbyggnaden vid Dag Hammarskjölds väg. Första spadtaget togs 24 april. Den kommer bland annat att inrymma onkologi, strålbehandling med fem strålningsbunkrar under mark och en kirurgisk operationsenhet med tio salar. Den nya byggnaden kommer dessutom att ha 96 enpatientrum, något som nu och framöver gäller som standard vid all nybyggnation inom Akademiska sjukhuset. Fördelen är uppenbar, menar Tord Hägg. Dels för att förhindra smittspridning, dels integritetsmässigt och den trygghet det ger patienten att kunna ha en anhörig sovande över hos sig.

– Syftet med hela den satsningen är helt enkelt att rusta sjukhuset för de kommande 40 åren genom att anpassa lokalerna till den medicinska utvecklingen, inte minst teknikmässigt. Även flödesmässigt och logistiskt mer effektivt.
– Samtidigt handlar det givetvis om att skapa förutsättningar för en säkrare vård och en bättre arbetsmiljö för Landstingsservicepersonalen, poängterar Tord Hägg, som gläds över landstingets försäljning av Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. – Vi kunde frigöra kapital som vi nu sätter in i vår kärnverksamhet – sjukvården.