Falu Vårdcentral – ett privat alternativ med uttalad värdegrund

0
401

Stina von Post

Stina von Post är verksamhetschef för Falu Vårdcentral som drivs i privat regi. Mottagningen startade för drygt tre år sedan med ett humanvetenskapligt perspektiv som grund.
– Ja det är en mycket viktig markering av vår verksamhet som utgår ifrån människors lika värde utan reservationer. Det betyder i praktiken att vi gärna tar emot patientgrupper ”med svaga röster”, som exempelvis barn och personer med psykiska och fysiska funktionshinder.

Den här värdegrunden är även viktig när vi söker medarbetare.

Precis som den offentliga primärvården så behöver även Falu Vårdcentral fler medarbetare. – På sikt behöver vi både läkare och annan personal, säger Stina von Post.
Vi erbjuder samma villkor som de landstingsdrivna vårdcentralerna i Falun, skillnaden är att vi har kortare beslutsgång och ett mer självständigt arbete i förhållande till ekonomi och utveckling.
Bland annat har barn- och mödravård ökat mer än man räknade med sedan Falu Vårdcentral öppnades 2010.

– Det är förstås väldigt roligt, men gör att vi nu behöver utöka med en filial för att väntetiderna inte ska bli för långa, säger Stina von Post.