”Falun är en angelägenhet för hela mänskligheten”

– VET DU OM att du bor i ett
Världsarv? Den retoriska frågan
kommer från Christina Staberg
som är kommunens världsarvssamordnare.
Falun var en gång
den viktigaste industriella
arbetsplatsen i Sverige vars
industrihistoria går tillbaka
till 700 talet. 2001 fick Falun
världsarvsstatus, vilket innebär
att ”Falun är en angelägenhet
för hela mänskligheten.”

Falun var under 1600-talet genom
sin kopparbrytning inte bara en
industrimetropol i Sverige, utan
även internationellt högt rankad. Falu
koppargruva är grunden och navet.
Utan gruvan hade Falun kanske bara
varit en liten ort som alla andra, om
staden alls hade funnits.
Till Världsarvet hör hela stadsdelar
med flera hundra år gammal bebyggelse.

Trästadsdelarna Elsborg, Östanfors
och Gamla Herrgården är utpekade
som särskilt värdefulla områden, men
hela innerstaden ingår i Världsarvet.
Till och med de karaktäristiska slagghögarna
är kulturhistoriska.
– Ja allt hänger ihop, säger Christina
Staberg. Det jag brinner för är att öka
medvetenheten hos alla som bor i Falu
kommun att vi faktiskt bor i ett världsarv,
vilket är unikt och något man kan
vara stolt över. Det handlar helt enkelt
om långsiktig hållbarhet. I och med utnämningen
har vi åtagit oss att vårda och
bevara den här platsen för all framtid.
Trästadsdelarna, där gruvarbetarna bodde,
är till stora delar bevarade, trots att en
del hus revs på 60-talet. Numera är dessa
klenoder pietetsfullt underhållna.
– Ja i alla fall försöker vi se till att de
som bor här vårdar sina unika hus med
tanke på det historiska värdet, och att
man är medveten om att dessa speciella
hus ingår i ett större sammanhang, säger
Christina Staberg. Vi har även gjort
informationskampanjer och bland annat
givit ut en folder med information
till ägare av hus som ingår i den kulturhistoriska
miljön. Här gäller särskilda
bestämmelser. Man får till exempel inte
måla om en fasad hur som helst eller
göra större invändiga förändringar utan
bygglov. Jag märker till min glädje att
mäklarna har blivit väldigt bra på att
marknadsföra de här objekten utifrån
ett världsarvsperspektiv.

Alla kommuner har något specifikt,
något att berätta, en historia som kan
marknadsföra kommunen som en attraktiv
plats att flytta till. Är världsarvsutnämningen
och historien bakom den
Faluns unika berättelse?
– Ja i högsta grad, säger Christina
Staberg. Vi har för all del mycket att
vara stolta över i Falun, till exempel rik
tillgång på friluftsliv, idrott och kultur.
Men att vi är ett världsarv är något helt
unikt. Och jag uppmanar alla, inte
minst kommunen, att dra nytta av denna
USP (Unique Selling Point) som
man säger på reklamspråk.
– Jag tycker att medvetenheten om
Världsarvet ska genomsyra hela staden.
Även företag och byggbolag som vill
etablera sig bör förstå och upplysas om
att det här är en unik miljö, och något
man bör ta hänsyn till vid ett nybygge.
Det kan handla om detaljer, att man
använder rödfärg till fasader eller applicerar
koppar i utsmyckningen så att
den moderna byggnaden kopplas till
vår historia.