Falun växer med nya attraktiva bostäder i bra lägen

FALUN VÄXER – många vill flytta
hit. Det är en positiv trend som
kräver fler bostäder och utökad
samhällsservice. Ett antal större
byggprojekt planeras för de närmaste
åren. På det här uppslaget
kan du se var det ska byggas.

Vi ser att många unga som pluggat i
andra städer vill komma tillbaka
till sin hemstad Falun, berättar
Magnus Fridsén, som är exploateringschef
på Falu kommun. Andra som söker
sig hit är ofta familjer som vill flytta till
Falun för att här finns mycket friluftsliv
och kultur, och kanske framför allt en levande
landsbygd.
Trycket ökar nu på bostadsbyggandet,
och flera olika bostadsprojekt kommer
att växa upp de närmaste åren. Här är
några exempel:
Rödbro
Kvarteret ligger mellan Korsnäsvägen,
Åsgatan och Tegelbacken, centralt i Falun
och i närheten av Knutpunkten där bussarna
går. Kommunfullmäktige väntas
fatta beslut i höst om detaljplan för kvarteret.
Att det blir bostäder är klart, men
kvarteret kommer även att innehålla
kommersiella lokaler.
Vasaparken
Under våren 2018 genomfördes en medborgardialog
där Faluborna fick tycka till
om hur området Vasaparken skulle utvecklas
och användas. Mycket av det som
kom fram har man tagit tillvara vid planeringen.
Parken ska utformas som en
flexibel yta med torg, sittplatser, gräsplaner,
redskap för olika fysiska aktiviteter,
en möjlig scen och olika gångvägar.
Förutom park blir det även en liten byggrätt
här på ett fyrtiotal lägenheter utmed
Parkgatan.
Gamla Posten-parkeringen
Tanken är att det ska byggas bostäder på
den gamla infartsparkeringen. Vid en arkeologisk
undersökning upptäcktes fynd
från bland annat 1500-talet. I sommar
kommer området att grävas ut helt av arkeologerna.
Därefter är förhoppningen
att man kan börja planera för bostadsbyggande.
Det kräver i sin tur att man kan få
fram nya parkeringsplatser.
Lilla Källviken
Området, som byggs i fem etapper, har
utvecklats av Falu kommun tillsammans
med Lilla Källviken AB. Nu har man
kommit till femte och sista etappen. När
allt är utbyggt ska området bestå av 450
bostäder, med en blandning av kedjehus,
villor, radhus samt flerbostadshus. Lilla
Källviken är beläget på en sluttning mellan
sjön Runn, Källviksbacken och golfbanan
i Samuelsdal. På södra sidan om
Källviksvägen och slalombacken har
planarbete påbörjats för bostadsbygge om
cirka 150 bostäder, med början hösten
2021.
Tallenområdet/Gruvriset
Här är möjligheterna stora för både bostäder
och handel. I området finns nu 15
företag, bland annat Förlagssystem.
Söder om Förlagssystem mot Borlänge
planläggs industritomter. Norr om
Förlagssystem blir det också någon form
av industri, innanför dessa längs Övre
Gruvrisvägen planläggs för bostäder.
Surbrunnshagen, ett av de större byggprojekten.
Byggs av det kommunala bostadsbolaget
Kopparstaden (se uppslaget
på sidorna 12 och 13).