Fjärrvärme – motor i klimatsmart energitjänst

0
381

Det har gått några år sedan fjärrvärmen
började byggas ut på 70talet.
Nu har fjärrvärmen
blivit en del av en gemensam
samhällstjänst som erbjuder ett klimatsmart
och hållbart energialternativ för hundratusentals
människor och företag i Stockholms
södra förorter.

Idag ser vi avfall och restprodukter som möjliga
resurser i en cirkulär ekonomi. Tack vare utvecklingen
och innovationskraften i önskan att skapa ett mer
hållbart samhälle, kan vi bidra på många sätt till det
lokala kretsloppet som hanterar och maximerar
våra resurser.

Lägre klimatpåverkan
Fjärrvärmen levererar otroligt mycket mer än
behagligt inomhusklimat och varmvatten. Den ser
till att vi får lägre avfallsmängder, mindre mikroplast
i naturen, kan utvinna värme ur vårt avloppsvatten
och få minskat metanutsläpp från deponier. Och det
här är bara några exempel på hur en ständig
utveckling gör att vi kan bidra till en lägre klimatpåverkan
och till och med exportera grön el till
Europa.

Vårt lokala kretslopp
Här i vår region är det stor efterfrågan på både nya
bostäder och intresse från företag att etablera sig.
Det är enkelt att koppla på nya användare på ett redan
utbyggt system, och varje nya användare bidrar
till att förstärka vårt innovativa lokala kretslopp av
producerad hållbar energi. Att vi ägs av kommunen
skapar många fördelar som man kanske inte alltid
tänker på. Det går att göra långsiktiga investeringar
i nya och hållbara lösningar då vi kommer att vara
närvarande som energileverantör över lång tid. Vi
hittar nya lösningar och samarbeten, bättre
nyttjandegrad och flexibla kundanpassningar.
Samtidigt tar vi det miljöansvar det innebär att vara
regionens största energileverantör. Så fjärrvärmen
bidrar till kretslopp och cirkulär ekonomi på alla sätt.
Vill du veta mer om våra energiprojekt?
Titta in på sfab.se och hallbartsodertorn.se