Fler elbilar för bättre miljö

I STRÄVAN ATT BLI en rakt igenom klimatsmart stad
kommer Landskrona i år att byta ut 20 av stadens
bilar till elbilar. Målet är att två av fem kommunala
bilar ska vara eldrivna år 2020. Omställningen till
eldrift innebär att utsläppen av koldioxid minskar
med 80 ton årligen.
– Fördelarna med att ställa om till elbilar är flera.
Bilarna är lättkörda, klimatmässigt hållbara och de
sparar tid för personalen eftersom de inte behöver
tankas, säger Martin
Olefeldt Söderberg,
verksamhetsutvecklare
på teknik- och serviceförvaltningen.
Enligt teknik- och
serviceförvaltningens
plan kommer ytterligare
ett 20-tal elbilar att
köpas in årligen fram
till år 2020.