Fler föredrar spårväg framför buss

Att kvinnor reser mer kollektivt är ett
faktum. Det mest effektiva för att fler
män ska låta bilen stå är att bygga en
spårbunden kollektivtrafik.
– Tio procent fler män reser
kollektivt om de kan ta spårvagnen,
säger Pernilla Strokirch, projektchef
för Spårväg Lund-ESS.

De flesta av oss ägnar inte tid åt
att varje dag fatta beslut om hur
vi ska ta oss till jobbet eller skolan.
Resandet går på rutin och att ändra
på resvanorna är inte det lättaste. För att
få fler att resa kollektivt kan man försöka
med subventionerade resor och göra det
dyrare att ta bilen med olika vägtullar
och bränsleskatter. Men det mest effektiva
för att få framför allt män att resa
mer kollektivt är att bygga en spårväg.
– Framför allt är det kvinnor som reser
kollektivt i dag. Det finns många faktorer
vad det är som är avgörande om
man väljer kollektivresande. Viktigast är
att det inte får vara för långt till stationen,
turtätheten och att det går att lita
på att man kommer fram i tid. Där har
spårtrafik fördelar framför kollektivtrafik
som delar körbana med annan trafik,
säger Pernilla von Strokirch.
Lunds kommun har som mål att biltrafiken
ska vara max en tredjedel av allt
resande. När man byter bostad eller arbetsplats
är man mer öppen för att också
ändra sina resvanor.
– Lund växer och vi beräknas bli
40 000 fler fram till 2035. Då är det viktigt
att vi också bygger för ett hållbart
resande. Spårvägen skapar förutsättningar
för ett kollektivt resande redan
från början när man flyttar in eller börjar
arbeta längs Kunskapsstråket som kommer
att hjälpa oss att nå tredjedelsmålet,
säger Pernilla von Strokirch.