FLYGANDE START FÖR ALBYBERG FÖRETAGSPARK

0
289

Alby företagsparkEfter mångårig planering och
den senaste tidens markarbeten
rullar nu Albyberg företagspark
ut på allvar. Den första huskroppen,
av närmare fyrtiotalet
tilltänkta, är inflyttningsklar –
och redan i princip fullt uthyrd.
Genom den lokala entreprenören
Albybergsfastigheter AB står nu
fler byggnader på tur – samtidigt
som Haninge kommun förhandlar
med intressenter som själva vill
köpa mark och bygga i egen regi.

Även från internationella aktörer
växer intresset för denna så
strategiskt viktiga plats i det expansiva
Stockholm.
Albyberg Företagspark– Läget mitt emellan City och den nya
storhamnen i Nynäshamn är unikt i sig –
men så finns det också andra styrkor som
gör att Albyberg spelar i en division för sig,
menar Senada Custovic som är etableringsansvarig
i Haninge kommun.
Genom det lokala Albybergfastigheter AB
byggs företagslokaler för uthyrning, men ungefär
hälften av ytan i första etappen kommer
att erbjudas till intressenter som vill bygga
själva. Tillsammans med etapp två kommer
Albyberg att utgöras av 830 000 kvm markyta.
Det gör området inte bara till ett av de
större i sitt slag i Stockholmsregionen – utan
också genom sitt gröna läge till ett av de riktigt
unika. Med skördeängar, skogar och sjöar
i ena riktningen och den förbipasserande
riksväg 73 i den andra är Albyberg på många
sätt ett strategiskt val för entreprenören.
Stråket förbinder huvudstaden med den
nya storhamnen i Nynäshamn, och skapar
därigenom en gateway till nya internationella
affärer.
– Men så är också Södertörn i sig en
mycket intressant marknad med 450 000 invånare
och 45 000 företag – varav ungefär
en tredjedel finns i Albybergs omedelbara
närområde, säger Senada Custovic.

SOM ETABLERINGSANSVARIG arbetar
Senada över ett brett fält när framtidens
Haninge formas. Tjänsten är ny och har tillkommit
i en fas då kommunen växer kraftigt,
inte minst genom utvecklingen av
stadskärnan med projekt som Haningeterrassen
och stadsdel Vega. För Senada är
dock näringslivsfrågor inget nytt. De senaste
tolv åren har hon arbetat inom kommunen
med näringslivsfrågor, i rollerna som näringslivschef
och näringslivsutvecklare.
– Det råder huggsexa om mark i hela det
snabbväxande Stockholm – och för Haninge,
som utnämnts till regional stadskärna på östra
Södertörn, har tillgången till just mark blivit
vår tydliga konkurrensfördel, säger Senada
som tillägger att man inte bara vill exploatera
– utan också slå mynt av det gröna läget.
– Den som etablerar företaget i Albyberg
når motorvägen lika snabbt som skogsstigen.
På kortare tid än man tar sig till
Stureplan med bil, kan man promenera rätt
in i den orörda och stillsamma nationalparken
i Tyresta. Det är ett faktum som laddar
vilket varumärke som helst med nya gröna
värden, vilket också är viktigt i kampen om
morgondagens arbetskraft.

ÄVEN SJÄLVA företagsparken smyckas
med naturens egna uttryck och materialval
och planteringar följer den starka ekotrenden.
De som arbetar i området, tilltänkta
3 000 personer, har också möjlighet att bidra
till hållbarhetsperspektivet.
– Inte minst när det gäller att ta sig till
och från jobbet. Den omedelbara närheten
till riksväg 73 kapar transportsträckorna,
men kanske framför allt finns möjligheten
att välja kollektivtrafik med de direktbussar
som ansluter pendeltågsstationerna i närliggande
Jordbro och Västerhaninge. Även för
den som vill ta cykeln till jobbet finns möjligheterna,
genom den cykelled som ringlar
förbi Albyberg från Handen och Jordbro.
På önskelistan över framtidsetableringar
i Albyberg har kommunen listat verksamheter
med tydlig miljöprägel. Snävare definierat
kan det exempelvis handla om företag
inom den så kallade ”clean tech”-sektorn
– så som innovatörer och producenter
av förnybar energi. Men även verksamheter
med minimal klimatpåverkan är intressanta.
– Vi är ganska öppna, så länge det inte belastar
miljön. Vi vill ju också ha en bred mix
och skapa en mångfald i företagsparken, förklarar
Senada Custovic. Det är också viktigt
att de som etablerar sig här får tillgång till en
bra service på området och att man kan handla
av varandra. Därför tittar vi inte bara på de
som vill etablera kontor och lättare industrier
– utan även hotell och restaurangverksamhet,
för att bara nämna några exempel.
Prospektlistan är redan välfylld och Albyberg
har nått ett läge där man till och med
tvingas tacka nej till förfrågningar, även om
det går att hyra lokaler som ett alternativ av
Albyberg fastigheter. Ett angenämt dilemma
– för samtidigt som man vill få rätt blandning
av företag och ur ett miljöperspektiv, så
känns det inte bra att stänga dörrar.
– Vi kan också hänvisa till andra befintliga
företagsområden i Haninge. I det expansiva
Jord bro företagspark pågår ett planarbete för att
utöka företagsmarken där. Hela Haninges styrka
är de logistiska förutsättningarna och närheten
till huvudstaden, säger Senada Custovic.

Text: Fredrik Åberg
Illustrationer: Anna Eriksson, ÅF