”FÖR OSS KOMMER INVÅNAREN FÖRST”

0
537

Ulla-Marie HellenbergI Norrtälje kommun kommer
invånaren först, det är vår utgångspunkt
i allt vårt arbete för att skapa
mervärde för dem vi är till för – våra
invånare!

Våra medarbetare gör skillnad, och
tillsammans arbetar vi med ständiga
förbättringar och högre kvalitet
för att ge ännu bättre service till
våra invånare, säger Ulla-Marie Hellenberg,
kommundirektör i Norrtälje kommun.
En grundläggande tanke är att de som
arbetar närmast verksamheterna också är
de som är bäst på att se utvecklingsmöjligheter.
För Ulla-Marie Hellenberg gäller
det att fullt ut nyttja den resursen, vilket
kräver ett lyhört ledarskap som vågar
synliggöra avvikelser, för att på så sätt
utveckla och gå framåt. Hon poängterar
att här är ett ständigt pågående arbete.

– Vi gör en kulturresa där vi tydliggör
vårt förhållningssätt med en gemensam
värdegrund som vägledning i
allt vi gör. Det gäller både i handling och
i beslutsfattande att aldrig glömma att vi
sätter invånaren först. Helt enkelt en gemensam
positiv människosyn.
Det kan tyckas självklart att kommunen
alltid har invånarnas och näringslivets
bästa för ögonen och att betona allas
lika värde, oavsett om det gäller att bevilja
bygglov eller få plats till förskola.
Men det är ingen självklarhet säger Ulla-
Marie Hellenberg.
– Vi måste se till att kunna erbjuda stimulerande
arbetsuppgifter där var och en
ges frihet att utvecklas optimalt utifrån
sina förutsättningar för att lyckas.
Med en mångårig erfarenhet av att leda
kommunalt utvecklingsarbete har hon efter
ett år i Norrtälje redan kommit en bra
bit på vägen. Hon har goda erfarenheter
efter fyra år som kommundirektör i Sigtuna
kommun och före det sex år som
stadsdirektör i Södertälje.
– Om våra medarbetare trivs så gör de
ett bättre jobb och det vinner alla på, inte
minst våra invånare. Vi har höga förväntningar
på såväl medarbetare som invånare.
I Norrtälje kommun kan du förvänta
dig en verksamhet med tydliga mål som
möjliggör ett samhälle som är hållbart för
framtiden.

Att jobba så här, med ett tydligt uppdrag
och en lika tydlig styrmodell, där allas
kompetenser och fulla potential, kommer
till nytta, gör arbetet så otroligt mycket roligare,
betonar Ulla-Marie Hellenberg,
som själv stortrivs på jobbet och nu även
själv är bosatt i Norrtälje kommun.
– Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare
med kompetenta och engagerade människor
som tillsammans utvecklas och skapar
en positiv arbetskultur. Det är en ständig
resa där vi alla utifrån olika bakgrunder
och erfarenheter bidrar till att förbättra
hela organisationens förmåga, avslutar
Ulla-Marie Hallenberg.