Företagen i fokus – MÅLET ÄR ATT BLI SVERIGES BÄSTA NÄRINGSLIVSKOMMUN 2015

0
529
Anna Hamberg och Katarina Kämpe

Anna Hamberg och Katarina KämpeSOLLENTUNA RANKAS som en av landets mest näringslivsvänliga kommuner. Målet är att gå från dagens femte plats till att bli Sveriges bästa näringslivskommun 2015.

Det är en utmaning att sikta på förstaplatsen och det är både spännande och inspirerande att få vara med på den här resan, säger näringslivschefen Anna Hamberg och drar parallellen med de satsningar som kommun gjort inom skolan. Med ett tydligt mål och uthålligt arbete har Sollentuna för andra året i rad länets bästa skolor. Arbetet med att bli Sveriges bästa näringslivskommun 2015 har nu startat.

– Sollentuna kommun är känd för flera saker, kanske mest för det strategiska läget mellan Stockholm och Arlanda, goda kommunikationer och för att vi har länets bästa skola, säger Katarina Kämpe, kommundirektör.

Placeringen som nummer fem Sverige i Svensk Näringslivs årliga ranking är naturligtvis mycket bra, men vi nöjer oss inte med det, betonar hon.

– Vi har ett strategiskt läge i Sveriges tillväxtregion. Genom Stockholm Business Alliance (SBA) samarbetar vi för att ta tillvara detta genom att locka nya investerare, med det gemensamma varumärket Capital of Scandinavia, säger Katarina Kämpe.

SBA ger även kommunerna stöd för att förbättra sin service till företagen, vilket mäts i Nöjd-Kund-Index (NKI). 2013 ökade Sollentunas NKI från 65 till 70, vilket placerar Sollentuna över snittet för Sveriges kommuner.

– Vi är mycket nöjda med resultatet, det visar att vårt förbättringsarbete ger resultat. Vi ser också vad företagen tycker är både bra och mindre bra vilket hjälper oss att göra rätt insatser framåt, säger Katarina Kämpe.

Ett annat mål är att Sollentuna ska vara en av de tre bästa kommunerna i Stockholms län vad gäller antalet nystartande företag i förhållande till folkmängd, och en av de tre bästa ifråga om sysselsättning. För att nå dit krävs ännu bättre förutsättningar för näringslivet. Fyra områden prioriteras:
• Stadsbyggnad.
• Kommunikation, dialog och service.
• Trafik och infrastruktur.
• Samarbetet mellan skola, näringsliv och andra aktörer.

– Vi kommer att genomföra en rad åtgärder inom varje område, säger Anna Hamberg och tar stadsbyggnad som ett exempel. Det handlar bland annat om tillgången till mark, lokaler och bostäder. Dessutom om effektiv hantering av planärenden och bygglov.

– Det är viktiga frågor för att företag ska vilja etablera sig här och även för befintliga att ha möjlighet att utveckla sin verksamhet på olika sätt. Lika viktigt är det att kommunen är lättillgänglig med en bra dialog och god service, säger Anna Hamberg.
Kommunen har ett bra samarbete med det befintliga näringslivet och dess organisationer – Handelskammaren, Företagarna och NyföretagarCentrum. Men, ingenting är så bra att det inte kan bli ännu bättre.

Foto: Maria Hinas