Företagsnytta och samhällsansvar för Ystads Industrifastigheter

0
357

IndustrifastigheterYstad Kommun utsågs nyligen
till Årets Nyföretagarkommun i
Sverige.
Glädjande inte minst för Ystad
Industrifastigheter.
– Vi försöker vara flexibla och
låter nystartade företag hyra lokaler
med korta hyresavtal så att
de får en chans att se om deras
affärsplan håller, säger företagets
vd Gustaf von Seth.

Efterfrågan på lokaler för företag av
olika slag är stor i Ystad. Några som
har märkt detta är Ystads Industrifastigheter
AB, ett kommunalt bolag
som arbetar med att äga, utveckla, förvalta,
hyra ut och förmedla företagslokaler
i Ystads kommun. Merparten industribyggnader,
men även kontor och
samhällsbyggnadsfastigheter.
– Vi ska kunna erbjuda byggbar mark
och lokaler så att vi kan vara en attraktiv
hyresvärd i Ystad för näringslivet, föreningar
eller åt kommunen, förklarar Gustaf
von Seth. Några av våra hyresgäster är i
någon form kopplade till Ystad kommun,
till exempel Forum och Cinoteket.
Gustaf von Seth räknar med att det
finns 3 500 företag med ett aktivt företagsnätverk
i Ystad.

Och projekten som Ystads Industrifastigheter
har del i är många. Bland annat
ett nytt dental – labb i Ystad åt Unique
Dental som blev klart i år. Men också en
utökning av lokaler åt Hyd–X och WME
Mechanics.
– Vi har också på gång ett stort byggprojekt,
en ny för- och grundskola i en
före detta industrifastighet som ska stå
färdig hösten 2018.
– Som kommunalt bolag ska vi även
kombinera affärsmässighet med kommunal
nytta, förklarar Gustaf von Seth.
Därför arbetar vi just nu bland annat
med en ny detaljplan för Regementsområdet
för 169 lägenheter som sedan
ska säljas till intressenter som vill bygga
bostäder.
– Än finns det lokaler att hyra i Ystad.
Just nu har vi totalt cirka 2 500 kvm lediga.
Hittar vi ingen lämplig lokal bland
våra egna lokaler, så hittar vi nog en lokal
bland de övriga fastighetsägarna i trakten.