Forsåker på väg mot visionen Nu väcks en historisk plats till liv

Under de närmaste tio åren
kommer det historiska fabriksområdet
Forsåker att ha
omvandlats till en pulserande
modern stadsmiljö med ett för
Göteborgsregionen helt unikt
innehåll. Inom ett par år går
bygget igång som syftar till att
centrala Mölndal utvecklas med
levande innerstadsmiljöer på
båda sidor av Mölndalsbron.

Forsen, brukshistorien och cirka
25 000 kvadratmeter unika
industribyggnader ger den
nya stadsdelen en helt säregen
atmosfär och prägel.
– Det är inte bara ett av Göteborgsregionens
största exploateringsområden
för ny stadsbebyggelse, det är också ett
av de mest intressanta. Med en 300-årig
historia som pappersbruk har vi en själ i
platsen. Människorna som har anknytning
hit och de gamla fina byggnaderna
gör den mest påtaglig men det är något
annat också, något som går in i hjärtat när
man vistas på platsen, säger Annelie
Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på det
kommunala bolaget MölnDala Fastighets
AB, som tillsammans med sex andra byggaktörer
utvecklar stadsdelen.
De historiskt mest värdefulla byggnaderna
har bevarats och kommer nu successivt
att renoveras. Det är just kring industrikärnan
som Forsåkers kommersiella
och kulturella centrum kommer ligga,
som en stad i staden.
– Här ska vi skapa en ny sorts destination,
ett besöksmål med tydligt fokus på
mat, kreativitet, kultur och skaparanda.
De unika byggnaderna med sina former,
sin rymd och ljuset från stora fönster lägger
grunden för platsens inspiration, förklarar
Annelie Bjerkne Gerdin.

Runt om kärnan av industribyggnader
ska det byggas ny modern arkitektur, nya
kontor, service och utbildningslokaler.
Kontrasterna mellan gammalt och nytt är
en av huvudinslagen i Forsåker. Även vattnet
byter skepnad i området, från livligt
brusande fors till lugnt flytande trygg å.
Ett viktigt steg mot förverkligande är
Mölndals stads avsiktsförklaring att under
en 5-7-årsperiod etablera upp till nio
olika verksamheter och därmet kanske bli
den första aktören på plats.
Bland exempel som kan bli aktuella är
Mölndals Stadsmuseum, en dansscen,
kreativ verkstad samt kontor för 400
medarbetare. Det rör sig totalt om upp till
20 000 kvm.
– Det är en viktig signal till marknaden
om att Mölndals stad verkligen tror på
Forsåker och därför tidigt vill satsa på
området, säger Annelie Bjerkne Gerdin,
som samtidigt poängterar att Mölndala
även för dialog med flera andra aktörer
som har intresse i området och läget.
Bland mycket annat kommer till exempel
Mölndalsån att lyftas upp i dagen och
tillsammans med sköna, gröna miljöer få
en framträdande roll i stadsbilden. Och
det handlar inte bara om att därmed bidra
till stadsdelens attraktionskraft, trivsel
och trevnad.
– Tillsammans med en av våra byggaktörer,
Trollängen, planerar vi för att återigen
kunna utvinna vattenkraft ur forsen,
som man gjort i alla tider. Det gör att
Forsåker kan vara självförsörjande på lokalproducerad
hushållsel, säger Annelie
Bjerkne Gerdin.
När allt är färdigt, framåt 2030, kommer
10 000-15 000 personer att bo och
arbeta här. Just nu pågår slutfasen i arbetet
med den första och största av områdets
två detaljplaner. De första bostäderna
beräknas kunna påbörjas under 2020.
– Första detaljplanen innehåller i stort
sett samtliga 3 000 bostäder. Dessutom
två större parker, varav den ena i anslutning
till Mölndalsån. Den andra anläggs
vid Stenladan, områdets äldsta byggnad
med tillhörande äppellund och köksträdgård.
Här finns förövrigt redan ett trädgårdscafé
samt stadsodling tillsammans
med Gunnebo slott. Med så mycket
människor måste naturligtvis även flera
skolor och förskolor byggas, bland annat
en grundskola för 500 elever.

Den nya bostadsbebyggelsen kommer
att vara stadsmässig, ha en klassisk
kvartersstruktur med tydliga och skyddade
innergårdar. Kvarnbygatan som kommer
att flyttas till sitt ursprungliga läge
utmed villa Korndal park utgöra huvudgatan
till Forsåker.
Den andra detaljplanen omfattar det
nya stationsläget för snabbtågen till
Landvetter flygplats. Detaljplanearbetet
startas upp under 2019. Här planeras för
större delen av områdets kontor med lägen
utmed motorvägen och direkt koppling
till tågstationen.
En sak är säker, ingen som passerar med
tåg eller bil i höjd med Mölndals centrum
kommer inom några år att missa var
Forsåker ligger. Läget intill Mölndals Bro,
en av Göteborgsregionens
största kollektivtrafiknoder,
där
både spårvagn, buss
och tåg stannar, kunde
knappast vara bättre.
Eller vad sägs om 8 minuter
till Göteborgs central, 4
minuter till Liseberg och en
kort promenad till Mölndals
Innerstad på andra sidan bron.
Forsåker är utan tvekan Göteborgsregionens
mest intressanta projekt, menar
Annelie Bjerkne Gerdin. Inte minst
alla samarbeten, hur alla jobbar tillsammans
i nära dialog, Mölndalas alla medarbetare,
politiker och tjänstemän i
Mölndals stad, byggaktörerna inom
Forsåkers konsortium och en rad andra
partners och intressenter.
– Av alla de platser jag arbetat med
genom åren är Forsåker den absolut finaste.
Här finns karaktär, historia, äkthet,
mystik och mening. Och snart kommer vi
äntligen få börja blåsa liv i det gamla
bruksområdet igen, avslutar Annelie.