Forstenska huset – En kulturhistorisk juvel

Det röda lilla trähuset på Kvarngatan
är en av få bevarade
byggnader i Norrköping med anor
från 1700-talet. Det ligger som en
liten kulturhistorisk juvel framför det
nya bostadsområdet Kvarnbacken.
Huset ägs av Norrköpings kommun
och står just nu tomt.
En sak är helt klar, huset ska inte
rivas, däremot säljas och då bevaras.
Huset har rivningsförbud men
behöver viss kärlek och omvårdnad.
Renovering ska ske med varsamhet.
Den lilla tomten får inte bebyggas.
Lämplig verksamhet skulle till
exempel kunna vara ett café med
uteservering.

Ny avfart från E4

Behovet av en ny trafikplats vid
Bråvalla är en viktig del i utvecklingen
av Norrköping. Ombyggnaden
ska underlätta för trafik från E4 att
nå Bråvalla, även fördela stadens
trafik till fler vägar. Trafikplatsen
byggs i anslutning till den befintliga
bron.

Byggstart: hösten 2019
Planerat färdigställande:
våren 2021