Förtätning med vinster för alla

60 procent av LKF:s pågående
byggprojekt sker via förtätning.
Ambitionen är att därigenom
skapa förbättringar för alla; såväl
för nuvarande som för nya
hyresgäster.

Det finns flera skäl till att vi arbetar
med förtätning. Dels finns
det kommunala mål på att 50
procent av kommunens bostadsprojekt
ska ske via just förtätning. Dels vill
vi vara rädda om miljön och värna om
åkermarken, säger Håkan Ekelund, vd
på LKF, och fortsätter:
– Modellen innebär att befintlig
samhällsstruktur
kan utnyttjas bättre;
ett förtätat bostadsområde kan ge
ökat underlag till skolor, butiker och
kollektivtrafik samt även minska biltrafiken.
Inför varje projekt funderar LKF
över hur förtätningen kan förbättra
bostadsområdets utbud. Kanske kan
nya hus bidra till att öka tillgängligheten
med hiss och tillgänglighetsanpassade
bostäder, kanske kan det
vara aktuellt att tillföra ungdomsbostäder,
äldreboenden eller förskolor.

Håkan Ekelund understryker att LKF
inte har ambitionen att förtäta bort
parker eller grönytor. Att däremot
bygga där gamla eller obrukbara hus
stått eller på en parkeringsplats som
kan omdisponeras, är fullt tänkbart.
Det är också möjligt att förtäta på
gröna ytor som anlagts som barriärer
mot trafikleder, där ny teknik och
smarta lösningar kan användas för
att skapa bra bostäder.
Tre av LKF:s aktuella förtätningsprojekt
är Gränden, Norra Bullerbyn
och Dokumentet. Läs mer om dem
här intill.