Fortsatt högtryck på bostadsfronten

0
329

Befolkningsmässigt fortsätter
Katrineholm att växa och har
nu över 34 000 invånare. Det
byggs nya bostäder runt om i
kommunen, både flerbostadshus
och småhus. Även inom näringslivet
är det högtryck. Det är
med andra ord en mycket spännande
tid att jobba med samhällsbyggnadsfrågor.

Ja, det är mycket positiva signaler,
även fortsatt behov av nya bostäder,
säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef
i Katrineholm
sedan ett år tillbaka. Han kom in i
stark tillväxtperiod med positiv befolkningsutveckling,
fler invånare och därmed
behov av fortsatt bostadsbyggande.
Från kommunens sida handlar det först
och främst om att möjliggöra bostadsbyggande
genom att ta fram färdiga detaljplaner.
– Vi jobbar hårt för att få fram nya planer.
Under 2017 tog vi fram planer för
200 lägenheter. Redan nu vid halvårsskiftet
passerar vi den siffran. Som det sett ut
nu i några år så förverkligas också planerna.
Det innebär att det har byggts bostäder
i takt med behoven, säger Stefan
Jansson.

I allt det här har Katrineholm glädjen
att ha ett flertal lokala byggbolag som
tillsammans med det kommunala bostadsbolaget
KFAB sett till att förverkliga
de planer som kommunen tagit fram.
– Det är väldigt bra och positivt att vi
har så många lokala aktörer som ser behoven
av att bygga. Det gör att vi har goda
förutsättningar att hålla bostadsbyggandet
fortsatt vid liv, konstaterar Stefan
Jansson.
Flera bostadsprojekt har också färdigställts,
andra har inflyttning nu under året
medan ytterligare ett antal projekt går i
gång i höst. Flera i centrala lägen.

Ett exempel är kvarteret Alen, en parkeringsyta
nära centrum och järnvägsstation
som ska bebyggas med bostadsrätter
i flerbostadshus, med byggstart i höst. Ett
annat mycket centralt projekt är kvarteret
Abborren. Vid gamla brandstation, intill
stadsparken ska cirka hundra stycken
lägenheter,
både hyresrätter och bostadsrätter
byggas med planerad byggstart
2019-2020. Planen för Kv Abborren är
under framtagande. Just nu pågår färdigställandet
av sista etappen av totalt 106
hyresrätter i KFAB:s regi. Även det med
centralt läge vid infarten från söder till
Katrineholms centrum.
Vad gäller småhusbyggande finns färdiga
planer för områden både i staden och
i lantliga lägen runt om i kommunen. Ett
bland flera exempel är det nya bostadsområdet
Havsörnen i Laggarhult. Cirka
två kilometer från centrala Katrineholm
byggs 58 bostäder i blandade storlekar
och upplåtelseformer, både friliggande
villor och radhus.
– För mig personligen känns det som
en förmån att jag fick möjligheten att
börja jobba med Samhällsbyggnadsfrågor
i ett så intressant utvecklingsskede som vi
nu upplever här i Katrineholm. I synnerhet
som det är på hemmaplan. Jag är född
och uppvuxen här, så det känns givetvis
lite extra, avslutar Stefan Jansson.