Framgångsrik samverkan i samhällsplanering

0
202

Det blir allt vanligare att man
bor i en kommun och jobbar i
en annan. I takt med att rörligheten
ökar och förändras blir
behoven av samtal på regionalnivå
allt viktigare.

– Ödeshög, Linköping, Norrköping,
Valdemarsvik, ja alla 13 kommuner i
länet. Vi sitter ihop som en enhet som
kan hjälpa varandra på många olika
sätt. Att vi träffas, kommunicerar och
samtalar med varandra är betydelsefullt,
säger Lena Lindgren, regionplanerare
på Region Östergötland.
Mot den här bakgrunden, det vill
säga vikten av samverkan, initierades
en satsning på nätverk för regionens
samtliga 13 kommuner.

Flera gånger om året sker ett antal
möten på politisk, chefs och- tjänstemannanivå,
träffar som stöds och
samordnas av Region Östergötland.
Ämnen som avhandlas rör bostadsmarknad,
kollektivtrafik, besöksnäring
och näringsliv. Den röda tråden
är översiktlig samhällsplanering.
– Östergötland utvecklas kraftigt
och har stark framtida tillväxtpotential.
Då är det bra att samtalen mellan
kommunerna både fortsätter och fördjupas,
poängterar Lena Lindgren.

Det handlar om att bygga upp kontaktnät,
sprida kunskap och goda erfarenheter.
Att helt enkelt lära av varandra.
Men lika viktigt är möjligheten
att diskutera framtiden. Vart är vi på
väg och hur når vi våra mål?
– Hur påverkar till exempel en jättesatsning
inom besöksnäringen som
Lalandia i Motala regionens utveckling
och hur tar vi vara på den möjligheten?

Nu två år efter att nätverket sjösattes
ser Lena Lindgren hur den här samverkansplattformen
sätter sig allt bättre
och hur den bär frukt. Exempelvis
lyfte SKL upp Östergötland som ett
utmärkt exempel att ta lärdom av
kring samhällssamverkan.
– Flera framsynta projekt har tagit
avstamp från nätverket och det jobbas
för fullt med flera sakfrågor. Det är
verkligen jätteroligt att vi på så kort
tid blivit ett värdefullt exempel som
man kan inspireras av i övriga landet.