Framtidens Kikås Arena för kreativt återbruk

0
563

Mölndals stad har planer att
skapa en ny återbruksarena
kopplad till den befintliga
återvinningscentralen i Kikås i
östra Mölndal. Något liknande
finns inte i den här delen av
landet.

Vår ambition är att bygga en arena
för hållbar handel med fokus
på kreativt återbruk. Ytterst
handlar det om att förändra beteenden,
att gå från linjär till cirkulär ekonomi,
säger Andreas Svendsen, en av två
projektledare på Tekniska förvaltningen
som driver projektet tillsammans med
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Förr slängde man allt på tippen, idag
har vi förbränning och återvinning. Med
det här projektet vill Mölndals stad ta
nästa steg. Det som slängs ska komma
tillbaka in i systemet.
– Tanken är att arenan inte bara ska bidra
till återanvändning och avfallsminimering
utan dessutom skapa meningsfull
sysselsättning och ökad möjlighet till integration,
förklarar Andreas Svendsen.
Under hösten har kontakter tagits med
företag och organisationer som kan tänkas
vilja vara en del av den nya verksamheten.
Och responsen har varit mycket
positiv. Alla som har idéer om hållbar
handel och kreativt återbruk är välkomna
att höra av sig, betonar Andreas Svendsen.

Konkret handlar det om att komplettera
den befintliga återvinningscentralen
med en ny återbruksbyggnad på cirka
1 500 kvadratmeter. Ett hus som för övrigt
är tänkt att byggas med en del återbrukat
material, både invändigt och utvändigt.
– Besökare som vill lämna material tas
emot i en mottagningshall där personal
hjälper till att sortera ut allt material som
kan återbrukas. Resterande material eller
produkter lämnas till återvinningscentralen,
säger Jonas Jehander, som ansvarar
för själva bygget.
Det som kan återbrukas placeras i ett
lager där personal och hyresgäster kan
plocka. Det kan till exempel vara trämöbler,
inredningsprylar eller kläder som
renoveras och sedan säljs på plats.
– Vi tänker oss en mötesplats med ett
café, konferens och försäljningsytor. Här
kan man ta en fika med familjen och
handla hållbara varor. Här kan verksamheter
som jobbar med hållbar handel och
kreativt återbruk hyra in sig.
I byggnaden kommer det också att finnas
en verkstadsdel med snickeri- och
textilverkstad där tillvaratagna saker kan
både lagas och förädlas.
– Det här är ett fantastiskt spännande
projekt ur flera aspekter, betonar Andreas
Svendsen. Vi har den pedagogiska biten om
att göra bra val och ändra beteende utifrån
ett hållbarhetsperspektiv. Här finns också
en viktig social aspekt som handlar om arbetsträning,
sysselsättning och integration.
– Det är också väldigt spännande ur ett
byggperspektiv, påpekar Jonas Jehander.
Att bygga ett nytt hus med återbrukat material
hör ju inte direkt till vanligheterna.

Text: Per-Åke Hultberg