Framtidsplaner för hela kommunen

0
330

Vi ska bygga vidare på det
som redan finns, behålla det
unika med Norrköping och ta
oss runt på ett bättre sätt. Det
är några av de viktigaste
punkterna i den nya översiktsplanen
för Norrköpings kommun
som godkändes av kommunfullmäktige
i juni 2017.

I översiktsplanen planerar vi för
framtiden. Planen ger förslag på
hur vi ska bo, leva och arbeta i
Norrköpings kommun och hur våra invånare
och besökare ska uppleva Norrköping.
– Var ska vi bygga bostäder, platser att
arbeta på och butiker att handla i? Var ska
det finnas parker och hur ska vi ta oss runt
i staden och på landsbygden? Det är vad
en översiktsplan handlar om, förklarar
Per Sandler och Eva Weibull Winter. De
har arbetat med att ta fram den nya översiktsplanen
för Norrköpings kommun.

Bygga vidare på det som finns
Idag bor det cirka 130 000 invånare i Norrköpings
kommun. 80 procent bor i stan
och 20 procent i orter och på landet utanför
stan. År 2035 kan det finnas cirka
175 000 invånare i kommunen. Då är Ostlänken
klar och i stan kommer det att
finnas nya områden, bland annat Butängen
runt stationen och Inre hamnen.
Om vi ska kunna fortsätta bygga och
utveckla i och utanför staden måste vi
bygga vidare på det som redan finns. Runt
om i kommunen finns det områden som
kan bli större och få fler invånare. Till exempel
Ektorp, Skarphagen, Hageby, Navestad,
Krokek, Östra Husby och Kimstad.
– När vi bygger nytt eller utvecklar
områden utanför stan ska vi bygga där
det redan finns till exempel vägar, järnvägar,
bredband, vatten och avlopp. Då
är det lättare för områden att växa och
locka till sig fler invånare, säger Eva.

Behålla det unika
Det finns mycket som är unikt med Norrköping
och som många är stolta över. Till
exempel Motala ström, spårvagnarna
och promenaderna.
– När vi bygger nytt och utvecklar stan
ska vi inte glömma bort vår historia och
det som gör Norrköping unikt. Det ska
synas att det funnits många industrier
här och att vi har många gamla höga hus
som är byggda i sten, berättar Per.
Områden med träd och gröna växter
ska finnas kvar och bli fler. Bäckar och
vatten som varit gömda i rör under marken
ska lyftas fram. Då får vi nya platser
med mycket träd, gröna växter och
vatten mitt i stan.

Olika typer av boende
För att de som bor här ska bo kvar och
fler ska flytta hit behövs det olika typer
av boende. Små och stora hus ska
finnas, med både lägenheter att hyra
och köpa, och villor eller radhus.
Men den svåraste och kanske
viktigaste biten, menar Per, är att vi
Norrköpingsbor måste tas oss runt på ett
bättre sätt. Idag åker många bil. Det är
inte så många som cyklar eller åker spårvagn
och buss.
– Det behöver vi ändra på. Vi har inte
plats med fler bilar.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm